Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

У организацији Народне библиотеке Србије и ИФЛА Секције за рад са децом и младима 22.8.2019. године у Београду одржала се Сателит конференција ИФЛА Секције за рад са децом и младима „Нови библиотечки професионалци за децу и младе“

на којој су много тога имали да покажу и школски библиотекари. Циљеви конференције су размена иновативних идеја и „добрих примера праксе“ уз успостављање сарадње библиотекара и јачање истраживања о политици, људском капацитету и развоју технологије за библиотечке услуге за децу и младе.

Пошто је фокус конференције био укључивање, менторство и учење младих библиотекара који раде са децом и младима, школски библиотекари Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић, у сарадњи са професорком енглеског језика Марином Јевтић, из ОШ „Душан Јерковић“ из Ужица, имале су много тога да покажу. Учествовале су на конференцији са радом „Програми и активности за подстицање креативности младих људи у школској библиотеци основне школе.“ Том приликом су представиле добре примере своје праксе из рада са најмлађим и младим корисницима библиотечких услуга школских библиотекара.

Циљ њиховог ауторског рада био је да прикаже неколико школских пројеката библиотекара и групе наставника (Beatlemania, Шекспир савременик и саговорник свих епоха, Путовање у прошлост, Клуб љубитеља поезије...), који се реализују захваљујући преданом раду и идејама школских библиотекара, и да покаже да манифестације и програми који се одржавају сваке године не морају бити шаблонски, већ увек другачији, квалитетнији и садржајнији.

Квалитет оваквих активности школске библиотеке ОШ „Душан Јерковић“ у Ужицу препознао је и Завод за унапређивање образовања и васпитања јер је у своју Базу успешних примера ваннаставних активности уврстио пет примера оваквог рада, које су школе и домови ученика из целе Србије слали на Конкурс, који је био отворен од октобра 2017. до краја јануара 2018. године. Овакав вид ваннаставних активности омогућава ученицима савремен, активан и креативан рад, којим се побољшава квалитет знања.

„Драго нам је што смо биле део незаборавног састанка током ког су библиотекари из Србије и других земаља Европе делили нова знања и најбоље праксе за рад са децом и младима, али то је било за нас и место где започињу и унапређују се професионални односи“, истакле су Ана Дуковић и Мирјана Радовановић Пејовић.

Потврда свему томе је предлог председнице ИФЛА Секције за рад са децом и младима Jorun Systad да прикаже њихову презентацију као пример доброг рада библиотекара на Светском конгресу ИФЛЕ у Атини, који се одржава 24–30.8.2019. године

 Оваквим приказивањем активности додатно се афирмише и чини видљивијим рад школских библиотекара, који нису препознати као адекватан кадар у просветном систему Србије, а стручан школски библиотекар треба и може да покрене ученике на сазнајне и истраживачке активности у времену целоживотног учења.

Општи закључак свих учесника Сателит конференције јесте да их учешће на овом скупу додатно мотивише и инспирише мноштвом креативних и иновативних идеја и да доприноси њиховом професионалном развоју, а домаћини из Народне библиотеке Србије допринели су сјајном расположењу.

Поред школских библиотекара из Србије Ане Дуковић и Мирјане Радовановић Пејовић, учествовале су и колеге школски библиотекари из Хрватске - Бојан Лазић, ОШ Бршадин и ОШ Негославци, Анита Туфекчић, ОШ „Антун и Стјепан Радић“, Гуња, Биљана Крњајић, ОШ „Синиша Главашевић“, Вуковар.

Више о Конференцији на линку: https://ifla2019cya.wordpress.com/

М. Р. Пејовић