Записници из 2014. године:
 

Записник 01 - Kонститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 28. март 2014. 

Записник 02 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србијe 27. мај 2014.         

Записник 03 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 1. јул 2014.           

Записник 04 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 9. септембар 2014. 

Записник 05 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 17. октобар 2014.

Записник 06 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 24. новембар 2014.

Записник 07 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 10. децембар 2014.

                                                                     

                                                                       Записници из 2015. године:

 

Записник 08 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, фебруар 2015.

Записник 09 - Конститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 27. април 2015.

Записник 10 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 9. јун 2015.

Записник 11 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 27. август 2015.

Записник 12 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 12. септембар 2015.

Записник 13 - Ванредна Скупштина ДШБС-а, 3. октобар 2015.

Записник 14 - Записник са редовне Скупштине ДШБС.

Записници из 2016. године:

Записник 15- Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, фебруар 2016.

Записник 16 - Конститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије


Записник 17 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије,мај 2016.


Записник 18 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 9.новембар 2016.

Записник 19 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 19.новембар 2016.

Записник 20 - Ванредна Скупштина ДШБС-а,19. новембар 2016.

Записник 21 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, .децембар 2016.