На основу члана 31 Статута ДШБС-а и Правилника о критеријумима за додељивање награде  „Мина Караџић“


ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ

Расписује


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „МИНА КАРАЏИЋ“
за 2017. годину


Награда за школског библиотекара је новчана. Уз награду се добија повеља са ликом Мине Караџић.

Додељује се најбољем библиотекару  основне, средње школе и дома ученика за стваралачки рад и допринос развоју школског библиотекарства.

 Услови

Право да конкуришу имају библиотекари који су чланови ДШБС-а и уредно плаћају чланарину.

Предлагачи могу бити: библиотекар лично, активи и подружнице ДШБС-а, или школа у којој библиотекар ради.

 Пријава и образложење

У пријави, по ставкама из Правилника, библиотекар образлаже предлог за награду.

Уз пријаву се доставља прилог са доказима за реализацију наведених активности.

Предлоге слати на адресу:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рок за пријаву: 5. децембар 2017. године

Пријаву можете преузети овде.

Рок за објављивање резултата конкурса: 25. децембар 2017. године.