Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Skupstina društva 2017

Редовна, 11. по реду, Скупштина Друштва школских библиотекара Србије одржана је 26. априла 2017. године у ОШ „Бранко Радичевић” на Новом Београду. То је скуп који једном годишње окупи школске библиотекаре из основних и средњих школа, као и ученичких домова. Овога пута окупило се преко 80 библиотекара из целе Србије.

У уводном делу, председница Друштва Мира Меглић упознала је чланове Скупштине са активностима Друштва из претходног периода, као и са напорима који се улажу да се поврати углед наше професије и измени Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања (из 2015. и 2016), којим је нанета велика штета и неправда многим библиотекарима у основним, као и у средњим школама.

Затим је Наташа Китаноска Стојиљковић одржала интерактивну радионицу под називом „Креативна драма у школској библиотеци”, у којој је приказала бројне драмске технике које се могу применити у раду са ученицима у библиотеци и у настави, ради мотивисања ученика за читање и проучавање књижевних дела, богаћења наставне праксе, личног развоја ученика, развијања саосећања итд.

У свечаном делу програма додељена је награда „Мина Караџић” за најбољег школског библиотекара у протеклој години. Ове године жири је одлучио да награда припадне двема колегиницама, јер су обе учиниле много за своје ученике, али и за професију, својим преданим залагањем у послу који с љубављу обављају. Добитнице награде су Роксанда Игњатовић из ОШ „Стефан Дечански” из Београда и Мирјана Радовановић Пејовић из ОШ „Душан Јерковић” из Ужица.

Цео сусрет библиотекара улепшали су ученици ОШ „Бранко Радичевић”, који су својим садржајним програмом, рецитовањем, свирањем и певањем, унели радост међу присутне и приредили им прави уметнички доживљај.

У радном делу Скупштине чланови су се договарали о важним питањима везаним за рад Друштва: поднети су извештаји, усвојени планови рада Друштва за наредни период, изабрани су нови чланови Управног и Надзорног одбора, разматран је рад подружница по окрузима...

С обзиром да је један од примарних циљева Друштва промовисање школског библиотекарства на свим нивоима, договорено је да се интензивира рад подружница, првенствено да се покуша омасовити број чланова Друштва и да се прикључе нове колегинице и колеге.

Новост је да ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја за наредну школску 2017/2018. годину реализовати пројекат Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе. Планира се набавка публикација за библиотеке основних школа које су од значаја за образовање и васпитање, како на српском језику, тако и на језицима националних мањина. Министарство се том приликом обратило и Друштву школских библиотекара Србије да делегира представника који ће учествовати у раду комисије за одабир публикација за богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа и спровођење јавног позива. Друштво је предложило Весну Гошовић, библиотекара – стручног сарадника ОШ „Ђорђе Крстић,“ такође лауреата награде „Мина Караџић“ 2007. године.

Поред предлога за побољшање рада Друштва, боље комуникације и струковне сарадње библиотекара, статус професије школског библиотекара  заслужује место које му припада, централно место са аспекта развоја личности ученика, професије чији је рад, пре свега, везан уз читање, а самим тим за образовање, васпитање и знање у данашњем друштву целоживотног учења.

Преузимање дела одговорности је на школским библиотекарима, јер можемо и треба да преузмемо иницијативу, а први корак је, сигурно, професионално окупљање и чланство школских библиотекара у Друштву школских библиотекара Србије.

Записник са Скупштине можете преузети овде.

М. Р. Пејовић, Ана Дуковић