Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Поштоване колеге,

После 2015. године, када је Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања  („Службени гласник РС”, бр. 36/2015 и 75/2015) драстично смањен број библиотекара у основним школама, опет смо у прилици да се боримо за опстанак наше професије и елементарна, домаћим и међународним прописима загарантована, права ученика, будући да је овога пута Правилником о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 45/2018) смањен број библиотекара средњих школа.

Допис нашег Друштва Министарству просвете, науке и технолошког развоја, са образложеним предлозима за измене и допуне Правилника, можете прочитати овде.

Допис Библиотекарског друштва Србије овде, а предлог Уније синдиката просветних радника Србије за измену Правилника овде.

Захваљујемо се колегама на подршци, надамо се да ће нас и остала струковна удружења, синдикати и медији подржати у нашој борби за школске библиотеке, које су, како се наводи у IFLA/UNESCO Манифесту за школске библиотеке, „од пресудног значаја за сваку дугорочну стратегију развоја писмености, образовања, снабдевања информацијама, економског, друштвеног и културног развитка.”

Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије

Article image (c) Can Stock Photo / graja