Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије упутио је Министарству државне управе и локалне самоуправе Приговор на предлог Уредбе о платним групама и разредима запослених у јавним службама.

Предлог Уредбе о платним групама и разредима по коме смо ми, школски библиотекари, једини сврстани у VII платну групу, испод свих осталих колега у просвети са високим степеном стручне спреме, који су сврстани у VIII и IX платну групу, не само да је неправичан и  деградирајући, већ и законски потпуно неутемељен, као што је у Приговору аргументовано доказано.

Приговор ће такође бити прослеђен Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Националном просветном савету и Скупштинском одбору за образовање.

Article image (c) Can Stock Photo / Corgarashu