Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Поштоване колегинице и колеге,
У оквиру сарадње са Хрватском удругом школских књижничара, гошћа недавно одржаног стручног скупа у Гимназији Свети Сава у Београду, била је председница овог друштва, Вања Јуриљ. Том приликом, покренута је иницијатива да се двема школским библиотекама из Хрватске (околина Вуковара), помогне у прикупљању лектира, потребних за извођење наставе на српском језику.

Библиотекар Основних школа Негославци и Бршадин, колега Бојан Лазић, обратио нам се ових дана писмом у коме каже:

"У обе школе у којима радим целукупна настава се изводи на српском језику и ћириличним писмом, а као посебан наставни предмет изучава се и српски језик и књижевност. Министарство науке, образовања и спорта Владе Републике Хрватске је пре три године донело званичан програм српског језика за школе у републици Хрватској. Програм су састављали саветници за српски језик и књижевност у сарадњи са релевантним српским институцијама и удружењима у Републици Хрватској. Поред лектирних наслова који су наведени у плану и програму, морам да Вам наведем да би нам свакако добро дошла и грађа за референтну збирку, стручна литература за наставнике и родитеље, али и грађа за рекреативно читање. Уколико будете у могућности да нам помогнете на било који начин, бићемо Вам неизмерно захвални.

"У прилогу шаљемо и програм српског језика са лектирним насловима од првог до осмог разреда, који нам је колега Лазић доставио. Позивамо вас да се укључите у акцију издвајањем и прикупљањем књига које садржински одговарају овом програму и потребама деце и колега из две вуковарске школе, који ће га реализовати.

Акцију покрећемо у духу залагања ДШБС за сарадњу, развој школског библиотекарства и помоћ школским библиотекама у важној улози пружања подршке читању, учењу и знању.

Како бисмо све прикупљене књиге објединили и на одговарајући начин упутили онима којима су намењене, предлажемо да у току акције контактирате:

секретара ДШБС
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или
Роксанду Игњатовић, координатора,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Срдачан поздрав!

Роксанда Игњатовић, координатор

Наставни план и програм