Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Пројекат Друштва школских библиотекара Србије, Приручник „Бајке у образовању и васпитању”, нашао се на Листи вредновања и рангирања пријављених програма на Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години које реализују удружења. Министарство просвете, науке и технолошког развоја одвојило је средства за штампање приручника, чији је циљ подизање квалитета и унапређење методологије наставе и ваннаставних активности, креирање нових метода и развој компетенција наставника и стручних сарадника, библиотекара, психолога и педагога. Приручник, који ће бесплатно добити сви чланови ДШБС-а, садржи нову методологију проучавања у којој се бајка ставља у оквир савремености и кроз стваралачко дејство књижевности утиче на образовање и васпитање деце, ученика основне школе.

Business vector created by macrovector_official - www.freepik.com