Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

26.септембар 2020.
Друштво школских библиотекара Србије
Друштво за стране језике и књижевности Србије

Ове године обележен је Европски дан језика по други пут сарадњом два стручна Друштва, упркос сложеним околностима у којима се функционише и ради.

Већ при првом прегледу приспелог материјала, пријатно смо се изненадили мноштвом добрих идеја, твининг пројеката, обухватом разних области живота, интердисциплинарним приступом свему што се ради у школи, а примењује ван ње. Кроз интегративну, радионичарску и пројектну наставу, библиотекари, наставници и ученици показали су креативност у учењу и коришћењу страних језика у реалном животу.

У обележавање Европског дана језика од ове године знатно више је укључен и српски језик као део индоевропске породице језика. Путем речи, стихова, песама, слика, квизова, изложби, игре, истакнута је важност учења језика и упознавања култура других народа, чиме се боље упознаје и сопствени језик и култура.

Школски библиотекари и наставници страних језика су овом приликом показали завидан ниво својих вештина у коришћењу информационо-комуникационих технологија, као и одређена маркетиншка знања којима су показали да прате трендове у савременом свету. Поједине школе су поставиле своје активности на мапу догађаја на званичном сајту Европског дана језика. Коришћене су различите врсте платформи за презентовање радова, од интерних, преко регионалних до међународних.

Стога је обједињена табела са списком актера овог догађаја и њиховим веб-адресама, како би сви могли да имају увид у примере добре праксе. Ове примере бисмо убудуће могли користити као ресурсе за унапређење свог рада и за подизање нивоа сопствених и ученичких компетенција.

С поштовањем,

Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије