Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

На четврто заједничко обележавање Европског дана језика Друштва школских библиотекара Србије и Друштва за стране језике и књижњвности Србије приспело је мноштво активности, које су наставници страних језика и школски библиотекари иницирали.

Овога пута у акцију су се још масовније широм Србије укључили учитељи, наставници матерњих језика, историје, географије, наставници музичке културе, наставници ликовне културе, педагози и директори школа, а нарочитим богатством мултијезичности и мултикултуралности су се истакли представници школа у мултиетничким срединама. Приспели извештаји школа сведоче да су у обележавање Европског дана језика укључени ученици свих узраста редовне наставе, продуженог боравка, актери обогаћеног једносменског рада у неким школама, негде су чак ученици нижег основношколског узраста на обележавању ове манифестације угостили ученике вишег основношколског узраста.

У манифестацији је учествовало 150 основних матичних школа са својим издвојеним одељењима, средње школе различитих усмерења са великом обухватом наставника и ученика у истим, око 10810 директних учесника, не рачунајући публику коју су неке школе имале, а биле су укључене све средине, од сеоских до оних у најужем градском језгру.

Прегледом приспелог обимног материјала уочено је изобиље метода и техника рада које су се базирале на реализацији различитих садржаја - од читања занимљивости и неговања матерњих и мањинских језика до гледања кратких х филмова на страним језицима који су саставни део рада школе; коришћени су квизови знања, бележене разлике и сличности између језика, туђице у српском језику; прављена су посебна издања часописа, вести везане за стране језике, вршен избор најинтересантнијих и претварање истих у нетачну, лажну вест, а све у сврху „заштите културног идентитета“; превођене су химне на стране језике кроз обраду теме Медији.

Преслушаване су песме из Дизнијевих филмова, припремане презентације, истраживана традиционална јела и рецепти за иста, прављене су мапе Европе са исписивањем поздрава на „територији“ сваке државе, прављене су улице Европских језика, реализоване изложбе књига на страним језицима, симулирано Европско село по узору на Финска села, продаване су торбе са цитатима о љубави на страним језицима са циљем да приход буде дониран за акцију „Буди хуман“, а снимци неких материјала са активности постали су прави документарни филмови, давани су графички прикази анкета о мотивисаности за учење више језика и још много тога што се може видети из приложене табеле са директним адресама до материјала. И на све то, било је и награда за уложен труд у активности за најбоље. Школе су додељивале, а шта би друго него - КЊИГУ! А за презентацију и популаризацију реализованих активности коришћене су све друштвене мреже, емитовани су и тв-прилози.

Уочен велики труд и ангажовање ученика по школама је евидентан , што значи да настава излази из оног оквира ex catedra, да није више само предавачка и у оквиру редовне наставе, већ се увелико преселила и видно је присутна у оквиру обогаћеног једносменског рада („Шпански свет у мојој школи“, „Руски свет у мојој школи“) и у школске библиотеке које све више постају иницијатори и центри културног дешавања. Овог пута видљивија је и укљученост Ученичких парламената као битних актера на пољу мултилингвалности, мултикултуралности и мултиетичности.

Може се закључити да је слоган овогодишње акције био : „Колико језика говориш, толико живота живиш“.

У прилогу је обједињена табела са реализованим садржајима и активностима. Погледајте реализоване активности директно кроз дате линкове учесника.

Малина Жупањац, чланица УО ДШБС,
библиотекар – стручни сарадник
ОШ „Ђура Јакшић“, Конарево