Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

ДШБС упутило је 28. 8. 2015. писмо Министарству просвете, науке и технолошког развоја поводом информација о изради новог Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања.

Поштована,

На састанку директора, одржаном јуче, 27. августа 2015. у Техничкој школи Нови Београд, обавештени смо да је у Министарству просвете, науке и технолошког развoја одржан састанак на коме се расправљало о садржају Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања.
Како није било представника школских библиотекара на том састанку, обраћамо Вам се са предлогом начина одређивања броја извршилаца на радном месту школског библиотекара.

Делатност школских библиотекара у основним и средњим школама подразумева обављање истих послова и дужности, због чега предлажемо да се установе јединствени критеријуми на основу којих ће се утврђивати њихов број.

Уз то, задаци стручних сарадника, одређени Законом о основама система образовања и васпитања, исти су за све стручне сараднике, а послови одређени Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни гласник", бр. 5/2012 од 19.06.2012. године) обухватају исте области рада. У том случају коефицијент за увећање броја библиотекара би морао бити исти као за остале стручне сараднике, што са постојећим правилницима није случај. Верујемо да ћете наш предлог уважити.

Писмо погледајте ОВДЕ.