Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

На конкурс за најбољег школског библиотекара и Награду „Мина Караџић“ у 2020. години пријавиле су се две колегинице, Бранка Алимпијевић, библиотекар ОШ „Никола Тесла“, Београд (Гроцка) и Ана Дуковић, библиотекар ОШ „Душан Јерковић“, Ужице и ОШ „Алекса Дејовић“, Севојнo.

Комисија која је разматрала пријаве била је у следећем саставу: Славица Петровић, библиотекар Економске школе „Нада Димић“, Земун, Невена Мартић, библиотекар ОШ „Светозар Марковић“, Краљево и Наташа Марковић Атар, библиотекар Девете гимназије „Михаило Петровић Алас“, Београд.

Чланови Комисије су на основу послатог материјала установили да обе кандидаткиње испуњавају услове конкурса.

Комисија је на основу послатог материјала установила да обе кандидаткиње испуњавају услове конкурса.

На основу документације колегинице Бранке Алимпијевић може се видети да је она организовањем бројних пројеката доказала да је у потпуности посвећена раду са ученицима. С друге стране, колегиница је објављивањем Приручника за ученике и наставнике Бајке у образовању и васпитању веома допринела афирмисању професије школског библиотекара и самог Друштва школских библиотекара Србије. То је показала и као излагач на бројним стручним скуповима и семинарима за настанике и стручне сараднике, учествовањем у медијима, објављивањем текстова у стручним часописима као и активном учествовању у раду ДШБС. Радећи у матичној и три придружне школе, колегиница Бранка је пример библиотекара који свој посао обавља четвороструко. 

Из документације колегинице Ане Дуковић може се закључити да је велики ентузијаста у погледу промоције наше професије и рада са ученицима. Она је покретач разноврсних пројеката за ученике, а такође и аутор бројних радова (којима је учествовала на стручним скуповима и семинарима за наставнике и стручне сараднике) као и текстова објављених у стручним и научним часописима. Њен допринос афирмацији нашег Друштва школских библиотекара Србије и, генерално, промоцији рада школских библиотекара, огледа се и кроз многобројна излагања на локалним, државним, регионалним и међународним стручним скуповима и конференцијама, као и учествовањем у националним и међународним пројектима.

Имајући у виду веома богат материјал који су послале обе кандидаткиње, Комисија је, после разматрања чињеничног стања, са великим задовољством одлучила да се Награда за најбољег библиотекара „Мина Караџић” 2020.  додељује Ани Дуковић из Ужица и Бранки Алимпијевић из Београда.

Честитамо колегиницама и желимо им успех у даљем раду и напредак у професији.

У Београду, 29.12.2020. године         

Чланови Комисије:

Славица Петровић
Невена Мартић
Наташа Марковић Атар