Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Драге колеге,

Друштво школских библиотекра Србије представља пројекат Оштро Перце, осмишљен као програм за ученике свих разреда основне школе, као и за средњошколце, и позива библиотекаре основних и средњих школа да се укључе у реализацију пројекта.

Зашто Оштро Перце

Ситуација и проблеми са којима се сусрећу наставници и библиотекари:

  • ученици све мање читају,
  • кад читају,ученици најчешће бирају књигу по препоруци другова,
  • ученици имају тешкоће у разумевању и још више у анализи и тумачењу прочитаног текста
  • мали број ђака учествује у ваннаставним активностима које у свом фокусу имају књижевност,
  • резултати тестова (пробни, матурски) у области Разумевања прочитаног и Писано изражавање су лоши,
  • деца и млади данас више читају са екрана рачунара, информације прикупљају углавном са интернета,
  • младим е-читаоцима неопходне су вештине информационе и медијске писмености како би могли да критички приступе садржају пронађеном на интернету
  • наставни план и програм не подржава довољно развијање информационе и медијске писмености.

 

Корак напред

Пројекат Оштро Перце започео је као Оштро перо у ОШ „Ратко Митровић“ током школске 2010/2011. године. Наредне, 2011/2012. године, прерастао је у међушколско такмичење за ученике од петог до осмог разреда шест београдских школа, и реализаван је у комбинацији традиционалног и електронског учења (http://www.superucenje.org.rs/).

Под именом Оштро Перце окупио је ученике, библиотекаре и наставнике 12 школа из Србије током школске 2012/2013. године (http://andjelkatancic.wix.com/perce).

Пројекат је постигао одличне резултате управо у области подстицања читања, у појединим школама пројектом је обухваћено више од половине ученика од петог до осмог разреда, број прочитаних књига се повећао два пута у односу на претходне године.

Оштро Перце ове године постаје национални пројекат Друштва школских библиотекра Србије. Осмишљен је програм за ученике свих разреда основне школе, као и за средњошколце, и Друштво позива све библиотекаре основних и средњих школа да се укључе у активности пројекта.

Наставни материјал за 2013/2014. годину постављен је на сајту superucenje.org.rs/ucenje на страни superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=12

Пројекат као део програма рада библиотекара

Оштро Перце препознаје важну улогу библиотека и библиотекара у подстицању и промоцији читања, као и у развијању информационе/медијске/информатичке писмености ученика. Пројекат подстиче сарадњу библиотекара и наставника на остваривању циљева, исхода и постигнућа образовања и васпитања. Такође, подстиче сарадњу школске и јавне библиотеке и школе и институција културе, посебно у вези са организацијом културних активности у локалној средини, промоцијом читања и промоцијом радова ученика и резултата пројекта.

Активности пројекта су део програма рада школске библиотеке и школског програма у областима: културне активности, слободне активности и сарадња са локалном заједницом.

Школски библиотекари у договору са наставницима и јавном библиотеком могу прилагодити активности својим потребама и могућностима и тако остварити циљеве пројекта на најбољи начин. Избор наслова за одређени узраст може бити и другачији од предложеног, осим за израду радова који учествују у такмичарском делу на националном нивоу.

За све друге активности у оквиру пројекта важан је договор у школи и локалној заједници.

Мото овогодишњег програма пројекта је „Пусти бриге – ту су књиге“.

Школски библиотекари и школе се могу определити за једну или више активности из пројекта. Школски библиотекари ће имати подршку за успешну реализацију пројекта кроз наставне материјале и медијску кампању.

За додатне информације о активностима и начину реализације програма можете се обратити ауторима пројекта:

Анђелка Танчић, имејл адреса:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Слађана Галушка, имејл адреса:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.