Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Оснивачком састанку Подружнице ДШБС Јужнобанатског округа, одржаном 25. септембра 2017. године у Музичкој школи Панчево, присуствовало је 19 библиотекара. Позиву школских библиотекара да присуствује састанку, љубазно се одазвала Гордана Радошевић из Градске библиотеке Панчево, која руководи радом Матичне службе. У духу добре традиције обећала је сву помоћ у области библиотечко-информационе делатности и осталим питањима из свог делокруга рада.

Дебатовано је највише о положају школских библиотекара: критеријуми за одређивање степена ангажованости библиотекара у школи дискутабилни су и у средњој, а нарочито у основној школи, која мора да има 25 одељења да би био ангажован један библиотекар. Истичући само један критеријум (број одељења) обесмишљава се функција библиотека као центра васпитно-образовног процеса и доводи у питање смисао реформи које Министарство просвете тренутно покушава да спроведе. Такође, доста је било речи о стручном усавршавању, акредитованим семинарима, компетенцијама школских библиотекара, набавци литературе за школске библиотеке у прошлој школској години као и текућој.

Школски библиотекари су се договорили да је најважнији стални проток информација и да је свака помоћ у професионалном смислу драгоцена. Најважније је да комуникација буде двосмерна, закључено је.