Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Подружница, у чијем раду би  активно учествовали школски библиотекари Златиборског округа, основана је 3. 11. 2017. године у ОШ „Душан Јерковић“ Ужице. Оснивачком састанку присуствовало је 36 библиотекара основних и средњих школа Златиборског округа. Изабрани су представници општина - руководиоци Актива.

Предложено је да се што више библиотекара учлани у ДШБС како би наше друштво било што масовније и како би се на тај начин промовисао рад школских библиотекара, као и самог ДШБС, и штитили интереси школских библиотекара уопште. Разговарало се о темама актуелним за просветни систем, o раду школских библиотекара, посебно o њиховом положају и стручном усавршавање, као и о потреби изједначавања положаја библиотекара у основним и средњим школама. Размењивани су примери добре праксе, закључено је да су овакви састанци, као и формирање саме Подружнице, неопходни и да пружају велику помоћ свим школским библиотекарима. Улога библиотекара за најмлађе кориснике је социолошки изузетно значајна, и треба препознати важност квалитета и начин пружања услуга школске библиотеке, па је акценат стављен и на потребу за већим промовисањем рада школских библиотекара.

М.Р. Пејовић, А. Дуковић