Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

У Ужицу је почетком новембра 2018. одржан бесплатан акредитован семинар за школске библиотекаре са територије Златиборског округа „Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику”, у организацији Матичне службе Народне библиотеке Ужице. Школске библиотекаре поздравили су: директор библиотеке Душица Мурић, руководилац Матичне службе Илија Смиљанић и Мирјана Радовановић Пејовић, председница Подружнице Златиборског округа Друштва школских библиотекара Србије.

Предавања у оквиру семинара су одржале: Марина Митрић, дипломирани библиотекар саветник, из Матичног одељења Народне библиотеке Србије, Одељења за истраживање и развој библиотечко-информационог система и Наташа Антонијевић, виши дипломирани библиотекар, из Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева, Службе за развој библиотечке делатности и матичне послове.

Предавања су била актуелна по својим темама и присутнима су понудила одговоре на текућа питања и недоумице које се односе на свакодневни рад у библиотеци. Стицањем нових и проширивањем постојећих знања за успешно обављање библиотечко-информационе делатности школски библиотекари унапређивали су своје компетенције за рад унутар образовно-васпитног система, а као дела јединственог библиотечко-информационог система у Републици Србији.

Такође је одржан и састанак Подружнице Златиборског округа ДШБС, на коме су анализиране досадашње активности ДШБС, посебно с освртом на све реализоване активности ДШБС у вези са изједначавањем положаја школских библиотекара са колегама у просвети са одговарајућим степеном стручне спреме. Било је говора и о актуелним проблемима школских библиотекара, нарочито распоређивању наставника који допуњују део норме радом у библиотеци. Разматрано је интензивирање међусобне сарадње, као и потреба промоције различитих програма рада школских библиотекара у штампаним и електронским медијима због потребе унапређења и афирмације рада школских библиотекара.

Сви заједно изразили смо задовољство добијеним стручним информацијама и приликом да се окупимо и сазнамо како да лакше и успешније радимо.

М. Р Пејовић