Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Састанак Друштва школских библиотекара Србије Подружнице Јужнобачког округа одржан је у среду 12. децембра 2018. у 13.00 часова у ОШ „Ђорђе Натошевић” у Новом Саду, а састанку је присуствовало 18 чланова подружнице.

Поред извештаја са програма стручног усавршавања и састанака УО Друштва, централне теме састанка биле су: набавка публикација за богаћење фонда библиотека основних школа, коју финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, и стално стручно усавршавање и напредовање у звања школских библиотекара.

Подружница Нишавског округа одржала је 17. децембра 2018. радни састанак у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу, а 22. децембра 2018. одржан је састанак Подружнице Јужнобанатског округа.

Подружница Друштва школских библиотекара Србије за Расински округ организовала је радионицу под називом Школска библиотека кроз очи деце 25. децембра 2018. у ОШ „Вук Караџић” у Крушевцу. Циљ радионице била је промоција рада школских библиотека и библиотечких секција. Ученици су, у сарадњи са школским библиотекарима, припремили презентације о раду библиотека својих школа, са циљем промовисања рада школских библиотекара и скретања пажње јавности на значај рада библиотекара и постојања библиотека у школама.