Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

На предлог координаторке подружница и чланице Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије, Мирјане Радовановић Пејовић, дана 2. новембра 2019. године основана је Подружница Колубарског округа овог струковног удружења.

Предлог је окупљеним колегама изнела Слађана Маријанац, школски библиотекар у Ваљевској гимназији, на семинару одржаном у Градској библиотеци „Љубомир Ненадовић”. У паузи семинара одржали смо кратак састанак и договор око оснивања Подружнице. Колеге су подржале иницијативу и том приликом се потписало 16 присутних колега и тиме дало сагласност за оснивање Подружнице. Договорено је да председник Подружнице буде Слађана Маријанац.

Идеја о оснивању Подружнице није нова. О њој се разговарало на састанку школских библиотекара, одржаном 29. маја ове године у Градској библиотеци са Ружицом Дамњановић, руководиоцем Матичне службе Градске библиотеке „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву, која нам је пружила подршку и понудила простор библиотеке за наша окупљања.

У оквиру годишњег програма стручног усавршавања запослених у образовању, 2. новембра 2019. организован је акредитовани семинар „Школски библиотекар у савременом образовном окружењу”. Реализатор програма је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, аутори су: Биљана Лукић, школски библиотекар у чачанској ОШ „МилицаПавловић”, Дубравка Илић, виши библиотекар и руководилац Матичне службе у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” и Александар Вукајловић, библиотекар-информатичар у истој библиотеци.

Програм семинара је био подељен на три тематска блока: компетенције наставника и библиотекара (положај библиотекара у школи и образовном систему, стручно усавршавање, процена ресурса и сопственог рада, информисаност, праћење савремених тенденција у образовању), основе библиотечког пословања (састав и смештај фонда школске библиотеке, правилно вођење Инвентарске књиге, физичка и стручна обрада монографских публикација, ревизија и расход фонда), као и коришћење веб-алата у креирању блога или сајта библиотеке, у циљу промоције рада школске библиотеке.

На семинару се разговарало о положају библиотекара, процени сопственог рада, о значају дигитализације и промоције рада школских библиотекара. Добили смо одговоре на увек актуелна питања и савете око спровођења ревизије и расхода фонда, разрешили недоумице са којима се сусрећемо у свакодневном раду. Истакнута је одговорност библиотекара у обављању послова у складу са законским оквирима.

Колеге из Чачка су нам пружиле подршку у оснивању Подружнице и истакле значај повезивања у струковном удружењу, чиме ћемо унапредити пословање и бити видљивији и снажнији.