Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Новооснована Подружница ДШБС за Рашки округ постоји од 12. 10. 2019. године, а убрзо, после оснивања, извршила је своје конституисање у две школе. Наиме, истовремено је одржан први састанак 25. 12. 2019. године у Тутину у школи „Рифат Бурджевић Тршо” за тај део округа и у Краљеву у школи „Браћа Вилотијевић”, а за такав организациони рад коришћене су могућности које пружају савремене технологије.

Наиме, теме састанка биле су упознавање присутних са досадашњим радом и активностима Друштва и континуирано унапређење рада школских библиотека и библиотекара, као важног ресурса у подршци наставном процесу.

Ирма Шмаковић у Тутину и Малина Жупањац у Краљеву најпре су упознале колеге са досадашњим активностима ДШБС, а потом су прешле на други део састанка где су представиле активности припремљене за ову прилику.

У Краљеву је састанак текао овако: школским библиотекарима прво је представљен софтвер за библиотечко-информациону делатност, која је једна од 9 области рада, а који умногоме олакшава рад школским библиотекарима и чини га ефикаснијим.

У другом делу, који се тицао подизања стручних компетенција запослених у школским библиотекама, као саставни део сталног стручног усавршавања представљен је аудио-визуелни материјал, који се може користити у активностима везаним за рад са ученицима у процесу мотивације за читање и процесу интердисциплинарног приступа настави уз коришћење савремених (ИК) технологија, и указано на филм , као могући елемент мотивације за литерарно дело.

Путем ПП презентације представљени су сегменти везани за живот и рад Михаила Петровића Аласа, а као увод у промоцију књиге „Шешир професора Косте Вујића” Милована Витезовића, „Поларне приче” М. П. Аласа, уз поређење две врсте уметности: књижевно дело – филм и анализу речи сценарио, али и на подсећање на јубилеј, протеклих 150 година од рођења овог истакнутог научника.

У Тутину су активности реализоване на овај начин: Ирма Шмаковић, библиотекар, у присуству педагога, психолога, наставника српског и босанског језика, библиотекара и ученика 5. разреда одржала је промоцију књиге „Хајдуци” . Том приликом коришћени су снимљени инсерти из књиге у виду драмског комада (као мотивација за разговор о поменутом делу), а који су продукт рада ученика. Потом је са наставницом Сенихом Халиловић-Шкријељ приступила детаљној анализи самог романа, показавши на тај начин прави пример добре праксе у интердисциплинарном приступу настави.

Ово је такође показатељ да школски библиотекари већ увелико корачају путем примене нових технологија у процесу реализације активности и мотивације ученика за емоционалну, фантазијску и рационалну радозналост.

Малина Жупањац

Ирма Шмаковић