Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Стручно веће школских библиотекара Земуна и Сурчина одржано је 24. септембра 2020. године у  Специјалној основној школи „Бранко Пешић“ у Земуну.

Присутно је било шеснаест школских библиотекара, управница Библиотеке „Свети Сава“ из Земуна Наташа Кнежевић, као и Мира Стојнић, библиотекарка у тој библиотеци, задужена за такмичење „Читалачка значка“ које се традиционално одржава у школама Земуна и Сурчина.

Ово такмичење повезује све основне школе и школске библиотеке ових општина, а сарадња са локалном библиотеком је врло развијена управо захваљујући овој активности. Ванредно стање није прекинуло наш контакт, у пандемији смо били у вези и сарадња је била ограничена на учешће у онлајн конкурсима Библиотеке града Београда и разним интерним активностима библиотекара.

Међусобна повезаност је врло важна јер размена информација пружа комплетан увид у рад свих школских библиотекара. Једна од заједничких активности ових школских библиотекара је и Библио Кутак, страница отворена на фејсбуку као још једна потврда заједничког рада.

Састанак је одржан са циљем да се договори даљи рад у новим условима. Почетак школске 2020/21. обележен је новим безбедоносним мерама у свим школским библиотекама. Главна тема је био даљи рад школских библиотекара али и значај повезивања свих нас на нивоу Србије. Закључено је да Друштво школских библиотекара Србије има снагу, може и треба да окупи све школске библиотекаре и да заступа интересе свих нас. Уједињени у свом раду можемо много, као појединци ништа.

Приручник „Бајке у образовању и васпитању“ колегинице Бранке Алимпијевић представљен је на стручном скупу као велики корак у промоцији рада школских библиотекара Србије. Бранка, школска библиотекарка највеће основне школе у Београду, свој вишегодишњи труд уложила је у писање Приручника (који је први издавачки пројекат Друштва школских библиотекара Србије, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја), нуди препоруке за за реализацију часова.

Закључак је био да наш рад библиотекара у школи мора да постане видљив и да треба да се промени однос према школским библиотекарима који су стуб образовног система Србије. Сaстaнкoм je рукoвoдилa Ингрид Граорац, руководилац Стручног већа школских библиотекара Земуна и Сурчина.