Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Библиотекари основних школа Новог Београда наставили су традицију окупљања једном месечно у складу с епидемиолошким мерама и препорукама. Састанци Стручног већа одржани су 16. септембра и 21. октобра 2020. године.

Било је речи о раду школских библиотекара у измењеним условима у којима су многе библиотеке „претворене“ у боравак деце млађег узраста, па је библиотекарима онемогућено да обављају посао на уобичајен начин. Због тога је неопходно прилагодити се новонасталој ситуацији, али и одржати континуитет у раду с децом и подизању њихове свести о важности читања.

И првом и другом састанку присуствовали су представници Библиотеке града Београда (начелник библиотеке „Вук Караџић“ Блажимир Јоковић, заменица начелника, као и овогодишњи координатор за „Читалачку значку“, Наташа Булатовић) с којима смо се договарали како ће тећи манифестација „Читалачка значка“ у измењеним условима.

На другом окупљању представљен је и подељен приручник „Бајке у образовању и васпитању“, ауторке Бранке Алимпијевић, који је издало Друштво школских библиотекара Србије. Сaстaнкoм je рукoвoдилa Борка Слепчевић, нови руководилац Стручног већа школских библиотекара Новог Београда.

Пошто ове године нема заједничких активности и обележавања одређених датума, на шта су библиотекари Новог Београда навикли и у чему су редовно уживали, одлучено је да свака школа под истом темом – „Библиотека будућности“ обележи Међународни дан школских библиотекара.

Каква будућност чека школске библиотеке? Како ли ће изгледати? Какве ће бити нове потребе младих корисника? Многобројни ученици одговарали су на ова питања, израдили су интересантне цртеже који су изложени у школама Новог Београда током октобра, Међународног месеца школских библиотека.