Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Школски библиотекари Златиборског округа присуствовали су крајем децембра 2021. г . акредитованом стручном семинару „Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ИСО стандардима за библиотечку статистику – техничка обука за коришћење нове on-line апликације МБС“. Семинар је организовала Матична служба Народне библиотеке Ужице у сарадњи са Подружницом Друштва  школских библиотекара Србије за Златиборски округ.

Семинар је организован у Народној библиотеци Ужице ради унапређивања стручног рада школских библиотекара, а реализатори су били Марина Митрић (Народна библиотека Србије), Наташа Антонијевић (НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево) и Илија Смиљанић (Народна библиотека Ужице).

Централна тема семинара је била нова онлајн база МБС (Мрежа библиотека Србије).  Предавачи су на практичним примерима показали како се она користи и како индивидуално попунити извештај о библиотечко-информационом пословању с обзиром на то да библиотекари из јавних, специјалних и школских библиотека, током рада у бази, наилазе  на многе потешкоће, недоумице око садржаја или техничке проблеме.

Народна библиотека Србије је креирала нову МБС базу у којој ће се, од 2020. године, уносити подаци о раду свих библиотека на територији Србије. База је смештена на серверима НБС и попуњава се онлајн. До сада су библиотеке Упитнике о библиотечком пословању за претходну годину попуњавале и слале својим матичним библиотекама. Сада све врсте библиотека директно у базу уносе тражене податке и тако прослеђују Извештај о библиотечком пословању.

„Највећи проблеми у функционисању школских библиотека - недовољан простор, стара библиотечка опрема, аутоматизација библиотечког пословања, а посебно честа промена библиотечког кадра, тј. смештање технолошких вишкова у школске библиотеке изискују трајно решавање ових проблема, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја“, навела је Мирјана Радовановић Пејовић, председница Друштва школских библиотекара Србије. 

Ана  Дуковић