Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Уредник: Маја Радоман Цветићанин
година: 2013
месец: децембар

Импресум

Школски библиотекар: онлајн часопис за школске библиотекаре

ISSN 2217-6772 (Online)

UDC 02
Излази полугодишње: у јуну и децембру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Војводе Бојовића 2, 11000 Београд
Главни и одговорни уредник: Маја Радоман Цветићанин
Редакција: Маја Радоман Цветићанин, Слађана Галушка, Роксанда Игњатовић, Љиљана Ђорђевић
Лектор: Маја Радоман Цветићанин

Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: www.skolskibibliotekari.edu.rs

Часопис