Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

„Ми се чудимо другима што неће да се освесте, а они са своје стране не могу довољно да се начуде нама, а себи неће нико да се чуди.“ - Доситеј Обрадовић

Уредник: Ана Дуковић
Година: 2023.

УВОДНИК

АНА ДУКОВИЋ:  Реч уредника - Школски библиотекари шире видике

РАД ДРУШТВА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ: Дељење искуства и нове перспективе - Рад Друштва између два броја часописа

ТЕМА БРОЈА: ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАРИ ПОКРЕЋУ СВЕТ

СОФИЈА МИТРИЋ:Школске библиотеке на Е-twinning платформи - Пројекат ''Savoir vivre in the library’’

ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ: Библиотеке око нас - сличности и разлике (примена добрих идеја у пракси)

ВЕСНА ОБРАДОВИЋ: Школски библиотекар као иницијатор међународног пројекта у циљу стварања безбедног окружења

АНА ДУКОВИЋ, МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ: Библиотекари спајају Ужице и Хонгконг

БИБЛИОТЕКАРИ У АКЦИЈИ

АНИТА ТУФЕКЧИЋ, БИЉАНА КРЊАЈИЋ: Чаролија јапанског суминагаши техника цртања  и јапанско везивање фукспо тоји

МАЈА КУРИЏА, САЊА ВУКАНИЋ: Доситеј у „Принципу

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

БОЈАНА ЛАЛОВИЋ МИЛАНОВИЋ: Школски библиотекари - развијање партнерства и сарадње

БОЈАНА ЛАЛОВИЋ МИЛАНОВИЋ: Школски библиотекари - носиоци промена

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ, АНА ДУКОВИЋ: Школска библиотека - простор за истраживање и опуштање

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ, АНА ДУКОВИЋ: Школски библиотекари у промоцији културних вредности

БОЈАНА ЛАЛОВИЋ МИЛАНОВИЋ: Школски библиотрекари кроз сарадњу до нових знања

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ, АНА ДУКОВИЋ: Живеле књиге, живеле школске библиотеке!

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ, АНА ДУКОВИЋ: Излагање школских библиотекара из Србије на Светском конгресу школских библиотекара у Риму 2023. године

БИБЛИОТЕКЕ НЕКАД И САД

МИЛЕ ПЕНКОВ: Из старих записа и летописа: књижнице малих сеоских школа у нишком Поморављу

ВЕСНА ПЕРИЋ: Развојни пут библиотеке : од античке Грчке до савременог доба

ПЕТРА РАЈКОВИЋ, ЖЕЉАНА АРСЕНОВИЋ: Начин организације и рада одјељења за слијепе и слабовиде у ЈУ Народна библиотека Филип Вишњић Бијељина

ЈЕЛЕНА ЦВРКОВИЋ: Школска књижница и ментално здравље ученика

ИСТРАЖИВАЊЕ

БРАНКА АЛИМПИЈЕВИЋ: Читање у огледалу-педагошки оптимизам бајке у стваралаштву Јасминке Петровић

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ, АНА ДУКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА ВУКОВИЋ КУРДУЛИЋ:  COBISS у школским библиотекама Србије

РАЗГОВОРИ

АНА КРАТОВАЦ: Инжењер који конструише сјајне реченице (Интервју са Миланом Пајевићем)

ПРИКАЗИ

БРАНКА АЛИМПИЈЕВИЋ: Промоција Зборника „Школске библиотеке-места размене добрих идеја“

АНА КРАТОВАЦ: Слободни стихови Хосеа Мартија

ШКОЛСКИ СВИТАЦ

НАТАША НИКОЛИЋ: Моја поезија

ISSN 2217-6772 (Online)

UDC 02
Излази полугодишње: у априлу и октобру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Есад Пашина 26, Београд
Главни и одговорни уредник: Ана Дуковић
Редакција: Ана Дуковић, Мирјана Радовановић Пејовић, Бранка Алимпијевић, Маја Куриџа

Лектор: Ана Дуковић
Технички уредник: Јован Сандић
Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: www.skolskibibliotekari.edu.rs