Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

"Мој живот је моја порука" - Махатма Ганди

Уредник: Маја Радоман Цветићанин
година: 2015.
месец: април

ЧАСОПИС ПДФ


УВОДНИК

МАЈА РАДОМАН ЦВЕТИЋАНИН: Реч уредника


РАД ДРУШТВА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ

РОКСАНДА ИГЊАТОВИЋ: Знакови поред пута

СЛАЂАНА ГАЛУШКА, АНЂЕЛКА ТАНЧИЋ: Стручно усавршавање кроз семинаре и пројекат ДШБС

НАТАША МАРКОВИЋ АТАР: Неформално образовање – примери добре праксе


СТАТУС ПРОФЕСИЈЕ

МИЛЕ ПЕНКОВ: Ставови учитеља, наставника српског језика и библиотекара о коришћењу библиотечког фонда и могућностима сарадње у настави српског језика

ЈЕЛЕНА ПОЗНАНОВИЋ: Средњошколци, књиге и информационе технологије

СЛАЂАНА ГАЛУШКА, АНЂЕЛКА ТАНЧИЋ, ГОРДАНА ЉУБАНОВИЋ: Оштро Перце, истраживање и Ецил

 
ТЕМА БРОЈА

СНЕЖАНА ДРАГИЧЕВИЋ: У свету бајки – тематска настава


ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР У АКЦИЈИ

МАЈА РАДОМАН ЦВЕТИЋАНИН: Да читање победи нечитање

ТАМАРА МИЛУТИНОВИЋ: Нови сјај старих акција

ТАТЈАНА ЂУРИЋ: Змајевито време у змајевитим временима

ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ: Библиотекар, покретач тимског рада

ВЕСНА ОБРАДОВИЋ: Школска библиотека, простор интелектуалне слободе


РАЗГОВОР

ВИОЛЕТА ЈОВИЋ: Интервју


ШКОЛСКИ СВИТАЦ

МИЛАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ: Љубавне авантуре виноградарског пужа Ђуре


ISSN 2217-6772 (Online)

UDC 02
Излази полугодишње: у априлу и октобру
Издавач: Друштво школских библиотекара Србије, Војводе Бојовића 2, Београд
Главни и одговорни уредник: Маја Радоман Цветићанин
Редакција: Санда Игњатовић, Слађана Галушка, Љиљана Ђорђевић, Снежана Драгичевић
Лектор: Наташа Марковић Атар
Технички уредник: Јелена Бабић
Електронска адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Веб-адреса: www.skolskibibliotekari.edu.rs

Лајтмотив седмог броја Школског библиотекара је мапа ума настала у едукативном центру Финеса.