Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Друштво школских библиотекара Србије са задовољством објављује да је Министарство културе у 2023. години подржало пројекат „Уметност читања - приручник за школске библиотекаре“.

За суфунансирање пројекта у овој години одобрено je 300.000 динара.

Захваљујемо Министарству културе на препознавању квалитета пројектне идеје ДШБС.

Пројекат представља допринос сталном стручном усавршавању и едукацији запослених у библиотечко-информационој делатности, едукацији библиотекара који раде у школским библиотекама, као и допринос издавању стручне литературе у области библиотечко-информационе делатности.