Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Промоција Зборника Школске библиотеке – места размене добрих идеја одржана је 17. 3. 2023. године у Библиотеци града Београда након одржане редовне Годишње скупштине Друштва школских библиотекара Србије. Са Зборником чланове Друштва су упознале чланице Уређивачког тима и приређивачи: Бранка Алимпијевић, Мирјана Радовановић Пејовић и Ингрид Граорац.

Средствима Министарства културе одштампан је зборник примера добре праксе „Школске библиотеке – места размене добрих идеја“.

У току је реализација пројекта Друштва школских библиотекара Србије „Школске библиотеке - место размене добрих идеја” суфинансиран од стране Министарства културе и информисања.

Живимо у времену експанзије знања и информација, у којем су школа и професија наставника стављене пред посебан испит. Како припремити ученике за неизвесну будућност и поскрбити их вештинама које често ни сами наставници немају?

Уредници: Славица Јурић, Весна Гошовић
Година: 2012.

Посебно је истакнут значај школске библиотеке и улога школског библиотекара у развоју вештина нових писмености.

Уредници: Славица Јурић, Весна Гошовић
Година: 2013.

У раду се разматра феномен креативности или стваралаштва, повезаности стваралаштва и иновације, са посебним освртом на стваралаштво и иновације у настави и образовању и значај примера добре праксе за ширење иновација.

Уредници: Славица Јурић, Весна Гошовић
Година: 2010-2012.