Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

У раду се разматра феномен креативности или стваралаштва, повезаности стваралаштва и иновације, са посебним освртом на стваралаштво и иновације у настави и образовању и значај примера добре праксе за ширење иновација.

Уредници: Славица Јурић, Весна Гошовић
Година: 2010-2012.

Електронски зборник радова са Смотри стваралаштва школских библиотекараодржаних 2010-2012. године.

Уредници: Славица Јурић и Весна Гошовић
Лектор: Весна Гошовић
Технички уредник: Славица Јурић
Издавач: Друштво шкплских библиотекара Србије
Штампа: Друштво школских библиотекара Србије

Зборник ПДФ