Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је отпочела пријава за програм сталног стручног усавршавања „Мултисензорна библиотека – библиотека за све“, каталошки број 5 у каталогу ЗУОВ-а за 2018/19. годину; област: библиотекарство; К4, П2; приоритетна област: методика рада са децом/ученицима/особама којима је потребна додатна подршка; трајање: 1 дан / 8 часова; бодови: 8.

Вишe o прoгрaму стручнoг усaвршaвaњa мoжeтe прoчитaти oвдe.

Семинар реализују дипломирани педагог / школски библиотекар Тамара Радојчић и магистар дефектологије Снежана Николић.

Општи циљ семинара: подизање професионалних компетенција за рад са особама са инвалидитетом, различитих узрасних група у пружању библиотечких услуга.

Термин одржавања семинара је 22.3.2019, у ШОСО „Милан Петровић”, 9–17 часова.

Цена: 2.000 динара.

Пријаве на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 063/8402208.