Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Семинари

Друштво школских библиотекара Србије и информациона и медијска писменост

Међу циљевима рада Друштва школских библиотекара Србије су подстицање, развијање и промовисање информационе и медијске писмености ученика и просветних радникаи увођење иновација образовно-васпитног процеса.

Они су остварени организацијом два акредитована семинара за 2014/2015. и 2015/2016. годину: Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење и Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика (аутори Слађана Галушка, Анђелка Танчић и Гордана Љубановић).

У јулу 2016. предавачи су израдили (обавезне) извештаје о начину примене програма семинара и ефектима у пракси и проследили их ЗУОВ-у.  Извештаје представљамо на овој страни.

Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење - Извештај

Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика - Извештај


Семинари Друштва школских библиотекара

Извештај о семинару Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика, одржаном 6. и 7. новембра 2014. године, можете прочитати овде.


Смотра школских библиотекара

Извештај о 5. Смотри, одржаној 2013. године, можете прочитати овде.