Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да ће се у суботу, 13. априла 2019. године у Ужицу,у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ужице одржати обука за школске библиотекаре.

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је отпочела пријава за програм сталног стручног усавршавања „Мултисензорна библиотека – библиотека за све“

Семинари

Друштво школских библиотекара Србије и информациона и медијска писменост

Међу циљевима рада Друштва школских библиотекара Србије су подстицање, развијање и промовисање информационе и медијске писмености ученика и просветних радникаи увођење иновација образовно-васпитног процеса.