Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Истраживачки тим Факултета политичких наука ове године реализовао је онлајн радионице у оквиру пројекта „Медијска и информацијска писменост у Југоисточној Европи у функцији развоја критичког мишљења и заговарања младих” заједно са Факултетима политичких наука из Сарајева и Подгорице. Пројекат је део заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност- Јачање дијалога и социјалне кохезије унутар и између Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије” који спроводе UNESCO, UNICEF и UNDP.

У оквиру пројекта, у циљу  унапређења медијске и информацијске писмености,  обухваћене су три групе  учесника. Свакој циљној групи посвећен је посебан сегмент пројекта и у складу са тим тематски дефинисане радионице у оквиру онлајн предавања за студенте друштвено хуманистичких усмерења (први модул пројекта), вебинара за наставнике и библиотекаре (други модул пројекта) и радијске емисије за медисјке професионалце (трећи модул пројекта).

Медијска и информацијска писменост је кључна кометенција у савременом добу која омогућава да грађанин буде активан учесник  демократских процеса, посебно данас у контексту дигиталних медија. Вебинар „Промоција културне разноликости, међукултурног дијалога и толеранције кроз медијску и информацијску писменост“ имао је за циљ јачање капацитета школских  библиотекара и наставника у поменутој области. Овакава приступ усмерен је ка унапређењу компетенција запослених у образовању ради  поспешивања сензибилности према другом и другачијем код младих. Радионице су подржане од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а вебинар је регистрован у Заводу за унапређење васпитања и образовања као регионални стручни скуп под бројем 528.

Вебинар је  одржан у новембру, а  учествовало је деведесет школских библиотекара и наставника основних и средњих школа из четрдесет градова у Србији. Теме на којима су базирана предавања и интерактивни задаци су:

  • улога комуникације у међукултуралном дијалогу
  • антидискриминативне  политике
  • превенција ширења насилног екстремизма
  • улога дигиталних медија у образовању

Поред теоријских знања полазници вебинара имали су прилику да се кроз симулације (анимиране видео записе) сусретну и анализирају стварне проблеме из праксе. Симулације су дизајниране тако да су  веома погодне за рад са младима у циљу унапређења компетенција за детектовање и проналажење  адекватних  решења у специфичним ситуацијама.

Кључни појмови који су обележили ово стручно усавршавање су  идентитет, толеранција, мултикултуралност, интеркултуралност, дијалог и демократија. О њима су током тродневних онлајн радионица говорили истакнути предавачи попут доц. др Сарине Бакић (ФПН, Универзитет  у Сарајеву), проф. др Данијеле Петровић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду) , проф. др Драгане Стоцкел (ФПН, Универзитет у Београду), проф. др Маријане Пајванчић (Правни факутет, Универзитет у Новом Саду), проф. др Ане Мартиноли (ФДУ, Универзитет уметности  у Београду) и МА Тијане Речевић ((ФПН, Универзитет у Београду).

Успешна интеркултурална интеракција представља свесност да је наша култура  оквир из кога вреднујемо као и спремност сагледавања ситуације из перспективе друге културе.

Стална стручна усавршавања школских библиотекара, као и осталих запослених у просвети, а потом и  њихов рад са младима у овој области у великој мери доприносе развоју демократије у нашем друштву.

Невена Мартић, школски библиотекар