Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Друштво школских библиотекара Србије организовало је акредитовани стручни скуп, трибину „Школски библиотекари у промоцији културних вредности“. Трибина је одржана у библиотеци Основне школе „Дринка Павловић“ у Београду 28. октобра 2022. године.

Ова трибина је саставни део пројекта Друштва школских библиотекара Србије „Школске библиотеке - место размене добрих идеја” суфинансиран од стране Министарства културе.

Циљ скупа било је  је подстциање школских библиотекара на активно учествовање у културном животу школе., а приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву.

Мирјана Радовановић Пејовић, председник ДШБС, поздравила је колеге школске библиотекаре и отворила је трибину наводећи да је активно учествовање у културном животу школе један од приоритета рада школског библиотекара. Тежимо да укажемо да школска библиотека не треба да буде само наставни простор за позајмљивање књига, место групног и индивидуалног учења, већ да је средиште и за креативност, опуштање, маштање, да кроз ваншколске активности, школарци треба, уз помоћ библиотекара, да откривају ризнице културних, научних, историјских знаменитости. Усвајање културних потреба и навика пружа подршку укупном развоју детета и ученика.

У име школе домаћина поздравила нас је љубазна и предусретљива колегиница Славица Хорват и упутила речи добродошлице. Сви смо се осећали угодно у реновираном и пријатном простору библиотеке ОШ „Дринка Павловић“.

Модератор скупа била је потпредседница ДШБС Ингрид Граорац која је упознала присутне са програмом рада и циљевима трибине. Истакла је да је библиотека културно средиште и срце школске средине. Додала је да су сусрети и размене искустава и упознавање са примерима добре праксе начини да се гради бољи однос међу професионалцима.

На трибини су излагале:

  • Невена Мартић, дипл. библиотекар-информатичар, ОШ „Светозар Марковић“, Краљево;
  • Славица Хорват, библиотекар – стручни сарадник, ОШ „Дринка Павловић“, Београд;
  • Милика Јовановић, библиотекар – стручни сарадник, ОШ „Стари град“, Ужице.

 

5. nmartic

„Како подстицати читалачке навике кроз сарадњу са писцима за децу“, Невена Мартић

Невена  Мартић, стручни сарадник - бибилиотекар у Основној школи „Светозар Марковић“ у Краљеву, излагала је на тему „Како подстицати читалачке навике кроз сарадњу са писцима за децу". У уводном делу постављене су тезе за разговор и размишљање о значају усвајања и употребе читања, о читању као  крос-курикуларној компетенцији од које зависи успех  у  готово свим областима, о томе да ли данас постоји криза читања и како школски библиотекар доприноси развоју читалачких навика код ученика, али и код родитеља и запослених у школи, постављајући библиотеку у центар образовно-васпитног рада јер је унапређење читалачке писмености директно пропорционално  бољим  образовним постигнућима на нивоу школе.

У склопу теме представљена  је запажена акција школске библиотеке „Читање је кључ учења", у којој су сарадници били писци за децу. Јасминка Петровић је за децу читала одломак из своје књиге Мене је тешко не волети, Урош Петровић је представио књигу Загонетна потрага, Бранко Стеавановић је рецитовао своју песму Дедине пустоловине, док се Дејан Алексић представио песмом Химна коју певају блесе. Истакнуто је да остварена сарадња са савременим писцима који су деци  упутили подстицајне, охрабрујуће и духовите поруке доприноси развоју читалачких, па и стваралачких компетенција ученика, што је мерљиво библиотечком статистиком и индивидуалним постигнућима ученика који су учествовали у поменутој активности.

5. shorvat

„Сарадња школског библиотекара са родитељима“, Славица Хорват

Славица Хорват, стручни сарадник - библиотекар ОШ „Дринка Павловић“, у Београду, представила је рад „Сарадња школског библиотекара са родитељима“, радионице интерно назване „Како је лепо читати“. Представила је учеснике радионица, то су родитељи и ученици првог разреда, са својим учитељима у сарадњи са библиотекаром. Истакла је да су родитељи ученика одлични сарадници на радионицама читања наглас у школској библиотеци. На овим часовима разговора се о књигама које су родитељи ученика волели у детињству или о књигама које читају са својом децом, а ученици активно и радо учествују и уче кроз забаву. Ученици боље упознају родитеље својих другара који се увек одлично припреме за овакве сусрете. Радионице трају један школски час. Родитељи  примењују различите технике читања и радионичарског рада и видимо да су породица и школа на истом задатку. Ученици добијају задатке и тумаче дела  уз помоћ родитеља, учитеља и библиотекара. Радионице су веома успешне и доносе радост дружења и заједништва. Представљене су на фејсбук страници  и сајту школске библиотеке.

5. mjovanovic

„Јавни часови у школској библиотеци“, Милика Јовановић

Презентација коју је приказала Милика Јовановић, стручни сарадник - библиотекар ОШ „Стари град“ из Ужица, имала за циљ да употпуни и дочара атмосферу са јавних часова библиотекара. Присутне колеге је упознала са темама одабраних часова, садржајем, циљевима и исходима. Међу одабраним часовима били су и часови који су награђени као примери добре праксе. Заједничко за све одабране часове: састоје се из рецитала, одабраних песама, мудрих мисли, афоризама, писама, анегдота..... увек у пратњи пријатне музике. Могли смо се упознати са деловима рецитала, видели смо фотографије са јавних часова, чланке о часовима из „Просветног прегледа", зидне новине писане за ту прилику. Били смо у могућности да видимо богато искуство као примере добре праксе. Часови су допринели промоцији културних вредности, приближавају се дела писаца ученицима, мотивишу се ученици за писану реч, али и књигу уопште, доприноси се развијању маште и стваралаштва код ученика. Учесници јавних часова учили су се јавном наступу, изражајном читању, рецитовању, колективизму, стваралаштву.

 

Атмосфера је била пријатна и мотивациона и након презентација уследила је жива дискусија. Било је говора о томе које све послове обављају библиотекари у својим школама, какве проблеме имају, колики је износ средстава за набавку књига, итд. Закључци су да су овакви скупови важни за све школске библиотекаре због међусобног упознавања, размене искустава и непосредне комуникације.  

Закључак је да школски библиотекари треба да се наметну својим радом и активностима. Школске библиотеке имају изузетан значај за образовање, јер су неопходне за успешно остваривање наставног процеса, али и за културну делатност у школи, а овај стручни скуп допринео је и указао да културна делатност библиотеке може бити садржајнија и богатија.

Након трибине одржан је састанак Управног одбора ДШБС.

Више фотографија са стручног скупа можете видети овде.

Мирјана Р. Пејовић, Ана Дуковић