Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Трибина Школски библиотекар – вођа школског тима, одржана је у Библиотеци "Светозар Марковић" у Зајечару, 25 марта 2011. године. Програм рада трибине:

  • Важност професионалног повезивања школских библиотекара и ДШБС, Маркетинг школске библиотеке
  • Развојни план школе и тимски рад, Информациона и информатичка писменост, електронско учење
  • Сарадња школског библиотекара са матичном и општинском библиотеком
  • Предлози за унапређење сарадње школске библиотеке са дечјим одељењем општинске библиотеке
  • Сарадња школског библиотекара са управом школе, наставницима и стручним сарадницима.

Трибини је присуствовало 30 школских библиотекара из борског и зајечарског округа. Присутне је поздравио Саша Јеленковић, директор Матичне библиотеке ''Светозар Марковић'' у Зајечару. Рекао је да је добро што су се школски библиотекари и библиотекари општинских библиотека окупили заједно и да треба да сарађују много више.

Председница Друштва школских библиотекара Србије, Анђелка Танчић, се затим обратила присутнима и рекла да је трибина прилика да се школски библиотекари боље упознају, размене искуства и добију идеје за побољшање свог рада. Представила је рад ДШБС-а и истакла да је врло важно да библиотекари заједнички наступају у захтевима за бољи статус професије у школи и у друштву. Упознала је колеге са садржаином сајта, блога и форума ДШБС-а и могућностима за стручно усавршавање у оквиру Друштва. Чланови Друштва могу по нижој цени да похађају стручне семинаре које Друштво организује. Подељен је и флајер за трећи круг електронског семинара Школски библиотекар пред изазовима информационог друштва и присутнима објашњено како се тај семинар одвија. Мирјана Куновчић, библиотекар Медицинске школе из Зајечара која је похађала семинар у октобру и новембру 2010. године, испричала је своја искуства са тог семинара и позвала колеге да се пријаве за термин у априлу.

На крају излагања Анђелка је представила културну и јавну делатност школске библиотеке у којој ради кроз пројекат Оштро перо и истакла да је таква врста пројекта најбољи маркетинг.

Слађана Галушка, секретар Друштва школских библиотекара Србије, говорила је учешћу школског библиоитекара у реализацији наставног плана и програма. Подсетила је колеге да треба да се укључе у рад школских тимова и преузму водећу улогу у тимовима и сарађују са наставницима и стручним сарадницима у свим елементима рада школе. Израда развојног плана школе и акционог плана школске библиотеке је почетак успешног рада, а задаци библиотекара, између осталих, треба да буду: побољшање информационе и информатичке писмености ученика и помоћ наставницима у припреми материјала за електронско учење.

Боривоје Ђорђевић, библиотекар Матичне библиотеке ''Светозар Марковић'' у Зајечару говорио је о важности сталне сарадње школског билиотекара и матичне библиотеке. Посебно је нагласио да је и законодавац препознао важност сарадње између различитих типова библиотека, тако да је законским прописима регулисна међубиблиотечка позајмица, понуда књига предложених за расход због неактуелности другој библиотеци, пружање стручне помоћи библиотекама, старање о усавршавању кадрова, праћење и проучавање стања и потреба у библиотекама и слично. Школски библиотекари могу увек да потраже и добију стручну помоћ матичне библиотеке и предложе облике сарадње који су оствариви у условима рада сваке школе засебно.

Весна Јовановић, библиотекар Народне библиотеке Бор, говорила је о сардњи школске библиотеке са дечијим одељењем општинске библиотеке. Та сарадња није задовољавајућа и школски библиотекари треба да буду покретачи боље и сталне сарадње школа и општинских библиотека кроз разноврсне програме: трибине за ученике и наставнике, часови у библиотеци, изложбе ђачких радова, сусрети са писцима, манифестације и сл. Важно је да ученици, који чине већину корисника општинске библиотеке, науче како да пронађу информације и правилно их употребе за решавање задатка, а библиотекари треба да их подучавају томе.

Драгица Радетић, библиотекар Народне библиотеке Бор, говорила је о улози школског библиотекара у раду школе. Важно је да библиотекар сарађује са управом школе у планирању уређења школске библиотеке и набавци грађе. Сарадња са наставницима и стручним сарадницима је важна због повезивања рада школске библиотеке и реализације наставног плана. Школски библиотекар треба да подстиче ученике и наставнике на сарадњу са други школама у окружењу и општинском библиотеком.

После ових излагања разговарало се о конкретним проблемима у школским библиотекама и предложена су активности за април које могу допринетии бољој сарадњи школске и општинске библиотеке. Пошто се у априлу обележава Међународни дан дечије књиге и Светски дан књиге то ће бити прилика за држање часова у библиотеци, разговор о књигама, изложбе и дружења деце, наставника и библиотекара. Слађана Галушка је рекла да ће послати обавештење о обележавању ових дана са предлозима активности.

Учесници су похвалили трибину и позвали на још једно дружење до краја школске године. Трибину је пратио и локални медиј Тимочка телевизија и радио из Зајечара и направила кратак интервју са Анђелком Танчић и Слађаном Галушком.
Слађана Галушка, секретар ДШБС