Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

На иницијативу Матичног одељења Народне библиотеке „Вук Караџић" у Крагујевцу, а уз подршку Школске управе у Крагујевцу и Друштва школских библиотекара Србије реализовани су стручни скупови за школске библиотекаре Шумадијског округа.

Стручни скупови су се тематски и садржајно бавили питањима везаним за све оно што школски библиотекар ради и области које прати Министарство културе и информисања и области које прати Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

У име Матичног одељења народне библиотеке „Вук Караџић", говорио је Томислав Кењић. Из његовог излагања школски библиотекари су добили практична и кратка упутства за правилно попуњавање анкете НБС (анкета о библиотечком пословању за претходну школску годину). Ова анкета је иначе једини систематски стручнобиблиотечки облик праћења рада школских библиотека у Србији. Господин Кењић је рекао да су школске библиотеке најбројнији тип библиотека у којима се налази више од половине укупног књижног фонда Србије. Статистички гледано, школске библиотеке имају најбројнију корисничку популацију – младу популацију у развоју којој је књига (и друге врсте новије библиотечке грађе) најпотребнија. Међутим – опште је мишљење у стручнобиблиотечкој јавности – да су школске библиотеке, упркос истакнутом значају, стручно најнеуређеније у вези са скоро свим битним параметрима библиотечко-информационе делатности (библиотечки простор и опрема; величина, обрада, структура и смештај фонда; евиденција и статистика коришћења фонда и др.) у поређењу са осталим типовима библиотека, иако су школски библиотекари формално најобразованији, углавном са високом школском спремом. Међутим, одсуство (или недовољност) стручнобиблиотечких знања и стална флуктуација школских библиотекара изразито угрожава не само унапређивање библиотечког рада него и обављање овог рада по законским прописима.

У том смислу анкета НБС је прецизна слика пословања школске библиотеке па је њено правилно испуњавање од битног значаја за унапређивање рада школске библиотеке, а преко ње и саме школе чији је библиотека интегрални део.
Зорица Сорак, школска библиотекарка у ОШ „Станислав Сремчевић" у Крагујевцу је у име ДШБС говорила о Предлогу образовних постигнућа у области рада школског библиотекара и темама за рад са ученицима које је предложило ДШБС. Информисала је колеге и колегинице о раду Друштва и актуелностима: Акцији прикупљања књига за српске школе у Хрватској, стручно усавршавање (лични план стручног усавршавања, акредитовани семинар Смотра стрваралаштва школских библиотекара, конкурс за награду Мина Караџић, рад подружнице школских библиотекара).
У времену предвиђеном за дискусију говорило се о девет области рада школског библиотекара, планирању, питањима везаним за честе промене кадра у школским библиотекама и праксу да у једној школској библиотеци ради и по десетак библиотекара (допуњавање наставничке норме).

Стручни скупови су одржани:

  • 10. септембра у Аранђеловцу у Гимназији „Милош Савковић",
  • 11. септембра у Лапову у ОШ „Светозар Марковић",
  • 12. септембра у Книћу у Средњој школи,
  • 13. септембра у Тополи у ОШ „Карађорђе",
  • 18. септембра у Крагуејвцу у ОШ „21. Октобар" и
  • 26. септембра у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" у Крагујевцу.

На овим састанцима су изабрани координатори и то: за општину Аранђеловац Тијана Тимотијевић, за општине Лапово, Рача и Баточина Јелена Томић, и за Крагујевац и Кнић Зорица Сорак.

Зорица Сорак