Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

„Рад школског библиотекара у светлу закона о образовању и васпитању"

Друштво школских библиотекара Србије и на почетку школске 2013/14. године организује стручни скуп за школске библиотекаре. Трибина је одржана у Основној школи „Ратко Митровић" у Новом Београду 25. септембра 2013. године. Присуствовала су 42 библиотекара из Србије.

Тема, иако на око сувопарна и неинспиративна, изазвала је живу и конструктивну дискусију и расветила недоумице око учешћа школског библиотекара у раду школе и школским тимовима. Једина нејасноћа у Закону око које библиотекари нису могли да се сагласе односила се на вођење летописа, па је закључак скупа био да се Друштво званичним дописом обрати надлежној институцији и тражи тумачење поменутог члана Закона.

Скуп је започео уводним обраћањем Слађане Галушке, председнице Друштва која је одржала прво предавање „Школски библиотекар у изради развојног плана и школског програма". Предавање је упознало учеснике са новинама у закониома о образовању и васпитању и начином укључивања библиотекара у израду развојног плана и школског програма.

Посебну пажњу је изазвао део излагања у вези са израдом плана рада школске библиотеке. Предложени су елементи програма: Улога школског библиотекара, Услови рада библиотеке, Циљеви и задаци рада, Исходи постигнућа ученика, Садржај - Теме за часове, Начин остваривања програма. Представљен је и Предлог образовних постгнућа у области рада школског библиотекара, које ће Друштво упутити Министарству и Националном просветном савету са предлогом да се израде образовни стандарди у области рада школског библиотекара. У предлогу су наведене и теме за обраду у појединим разредима. Слађана Галушка је позвала колеге да у пракси провере примену овог предлога и пошаљу своја запажања о могућој остварености.

Друго излагање „Школски библиотекар и остваривање исхода и циљева образовања и васпитања" одржала је потпредседница Друштва Анђелка Танчић-Радосављевић. У повезивању циљева и исхода из новог Закона и циљева рада школског библиотекара из прошлогодишњег Правилника о раду стручног сарадника - школског библиотекара изнесен је предлог Друштва о исходима рада школског библиотекара.

У сегменту је наведено шта би требало да буде окосница рада школског библиотекара – „Библиотекар својим радом би требало да доприноси развијању образовних стандарда различитих наставних предмета, посебно у вези са писменошћу, читањем, разумевањем прочитаног, истраживачким радом и сл. и међупреметних компетенција у областима Вештина комуникације, Рад с подацима и информацијама, Дигитална компетенција, Решавање проблема, Вештина сарадње. Такође, библиотекар својим радом развија образовна постигнућа ученика у областима Библиотека и читање, Информациона и информатичка писменост, Медијска писменост и Социјалне вештине."

Колегама су понуђене активности у раду са ученицима и наставницима које би унапредиле образовно-васпитни процес у школама и позвани су да се укључе у пројекат Оштро Перце, јер пројекат подстиче сарадњу библиотекара и наставника на остваривању циљева, исхода и постигнућа образовања и васпитања, сарадњу школске и јавне библиотеке и школе и институција културе, посебно у вези са организацијом културних активности у локалној средини, промоцијом читања и промоцијом радова ученика и резултата пројекта, а активности пројекта спајају програм рада школске библиотеке и школски програм у областима: културне активности школе, слободне активности ученика и сарадња са локалном заједницом. Са таквом концепцијом пројекат би могао да постане део програма рада школског библиотекара.

Након дискусије скупу се обратила Роксанда Игњатовић координатор за сарадњу са Хрватском удругом школских књижничара. Она је подсетила колеге да је у току акција за прикупљање књига за две основне школе у Вуковару и да књиге могу да се донесу у ОШ „Дринка Павловић" у периоду од 10. до 15. октобра.

На крају трибине Весна Гошовић, једна од ауторки Смотре стваралаштва школских библиотекара, упознала је учеснике са Конкурсом за радове на Смотри и позвала све да присуствују Смотри, која ће се одржати 28. октобра у Дому ученика Средње железничке школе.

Скуп је затворила Слађана Галушка позивајући колеге да се активно укључе у рад Друштва и да се припремају за следећу Скупшину када ће се бирати нови чланови Управног одбора, потпредседник и председник Друштва.

Учесници су оценили да је скуп успешан, да је разјаснио неке дилеме у вези са радом библиотекара. Пројекат „Оштро Перце" је оцењен као занимљив и привукао је пажњу колега из средњих школа.

Предложено је да материја са скупа буде доступан јавно, јер је свим школским библиотекарима потребан. Договор је да ће се презентације и програм пројекта Оштро Перце поставити на сајт Друштва.

Анђелка Танчић
Слађана Галушка