Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

О трибинама одржаним почетком школске 2012/13. године прочитајте у
часопису Школски библиотекар бр. 3, рубрика Стручно усавршавање, страна 113.

Трибина за школске библиотекаре одржана је у ОШ "Станислав Сремчевић" у Крагујевцу 10. маја 2011. године. У организацију трибине, поред школе домаћина и нашег Друштва, укључила се и Школска управа Крагујевац.

Трибина Школски библиотекар – вођа школског тима, одржана је у Библиотеци "Светозар Марковић" у Зајечару, 25 марта 2011. године.