Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Друштво школских библиотекара Србије представља Предлог образовних стандарда/постигнућа у области рада школског библиотекара.

Позивамо школске библиотекаре да укључе постигнућа у планирање образовно-васпитних активности које реализују у школи и у пракси провере њихову применљивост.

Предлог образовних стандарда ће се упутити Министарству просвете и технолошког развоја, као и Националном просветном савету са захтевом да се израде/усвоје образовни стандарди за основну и средњу школу по образовним циклусима у вези са радом у школској библиотеци и са школским библиотекаром.

О предлогу

Предлог стандарда