Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Школски библиотекари имају посебно место и нарочиту улогу у образовно-васпитном систему, они својим непосредним радом посебно са ученицима, али и наставницима, стручним сарадницима, родитељима, обогаћују образовно-васпитну праксу. Видљивост рада школских библиотекара треба да буде јединствена. Друштвене мреже само делимично пружају увид у многобројне различите активности које спроводе школски библиотекари.

Друштво школских библиотекара Србије, из тог разлога, упутиће позив својим члановима да прикажу свој рад и залагање у систему образовања кроз примере добре праксе. Својим методама рада школски библиотекари теже да ученици, али и остали актери школског живота, препознају школску библиотеку као место за квалитетно провођење слободног времена. Многобројне су активности школских библиотекара који годинама стварају у својим библиотекама присно окружење у коме се ученици подстичу на читање и учење, на сарадњу и креативно решавање проблема.

Приказ примера добре праксе омогућиће размену искустава и идеја у процесу наставе и учења и биће подстрек свима нама да радимо креативније и да представимо поједине сегменте из делокруга нашег пословања.

Будимо тим и прикажимо шта знамо!