Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Друштво школских библиотекара Србије позива школске библиотекаре да учествују са својим ученицима у јединственом Ликовном конкурсу „Дај ми реч да је насликам“, који организује ОШ „Свети Сава“ из Шапца, и на тај начин дамо подршку успешном укључивању деце у друштво у целини и подржимо промене и развој инклузивности..

Конкурс „Дај ми реч да је насликам“ огледа се у потреби свих оних који раде са ученицима који су са сметњама у развоју и инвалидитетом, да ова деца буду видљива, да се скрене пажња на њихове специфичности, посебности и таленте, да се стекне свест о њиховој значајној улози у школском систему и широј друштвеној заједници, да се сензибилише јавност на ове осетљиве категорије деце и младих који заслужују равноправан положај у односу на децу редовне популације у свим сегментима свог живота.

Будите слободни и солидарни па проследите инфoрмацију, постер, флајер са пропозицијама и пријаву за учешће како би што већи број деце учествовао.

Такође, прослеђујемо и линк са веб сајта школе где се налазе све информације поводом ликовног конкурса, као и Јасминкине приче.

Конкурс обухвата 4 категорије учесника: децу до 6 година, затим све ученике првог и другог циклуса основног образовања и ученике средњих школа која уче по ИОП-у 2. Замисао је да они послушају приче које су на сајту ОШ „Свети Сава“, а након тога да насликају нешто што их асоцира на оно што су чули. Конкурс је отворен од 2. фебруара до 2. Марта 2021. године. Формиран је и жири, а чланови су признати дефектолози из Новог Сада и Београда, као и ликовни педагози из средње уметничке школе у Шапцу, али и један представник локалне самоуправе града. Проглашење победника ће бити 2. априла, а то је Међународни дан аутизма, а као што знате, уједно и Међународни дан дечије књиге, па ће гост у школи бити Јасминка Петровић, признати дечији писац чије приче смо читали.

Било би заиста сјајно да овај конкурс добије шире оквире и да се укључе све школе у Србији, с обзиром на то да је инклузивно образовање заступљено у нашем систему образовања.