Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Министарство просвете је извршило избор публикација за ученике основношколског узраста у Републици Србији, објављених у 2021. и 2022. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству, и то из следећих категорија:

1) домаћа књижевност за децу основношколског узраста;

2) преводна књижевност за децу основношколског узраста;

3) публикације које представљају националну културну баштину и савремену културу и уметност ‒ прилагођене основношколском узрасту;

4) публикације које представљају позната дела светске културне баштине ‒ прилагођене основношколском узрасту;

5) публикације које представљају живот и рад знаменитих личности из области науке, културе и уметности ‒ прилагођене основношколском узрасту;

6) научна и научно-популарна издања, лексикографска и референтна литература ‒ прилагођена основношколском узрасту;

7) публикације намењене ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом;

8) публикације намењене ученицима основних музичких школа;

9) додатна наставна средства, намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и одобрена на основу Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, бр. 27/2018);

10) додатна наставна средства намењена ученицима српског порекла, који похађају основно образовање и васпитање по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику.

Избор публикација извршила је Комисија за одабир публикација од значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа коју је решењем бр.610-00-1222/2/2022-07 образовао министар. На основу Јавног позива Комисија је у свом саставу имала чланове из Министарства просвете, Министарства културе и информисања, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Народне библиотеке Србије, Друштвa за српски језик и књижевност Србије, а испред Друштва школских библиотекара Србије члан Комисије је била Ивана Ранковић, школски библиотекар из Крушевца која ради у три основне школе (ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош, ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане и ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац). Одлуку о изабраним публикацијама, на предлог Комисије, је донео министар. Листа изабраних публикација се налази на званичној интернет страни Министарства просвете на следећем линку

Ивана Ранковић, члан ДШБС