Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије донело је 13. 10. 2017. одлуку о избраним публикацијама намењеним деци/ученицима, које су од значаја за образовање и васпитање, за богаћење фонда библиотека основних школа.

Министарство је на својој званичној интернет страни објавило Јавни позив за подношење пријава за избор публикација до 30. 8. 2017, са прецизно дефинисаним категоријама публикација. Пријаву је благовремено поднело 25 издавача, који су за избор пријавили 946 публикација. Комисија за спровођење јавног позива и одабир публикација извршила је избор, а Предлог листе Комисије обухвата 299 публикација.

Весна Гошовић, библиотекарка ОШ „Ђорђе Крстић“ из Београда, била је члан Комисије испред Друштва школских библиотекара Србије.