Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

На састанку Радне групе за унапређивање рада школских библиотека, одржаном у Министарству просвете, науке и технолошког развоја 29. маја 2018. године, којем су присуствовале представнице ДШБС-а Јасмина Радовановић и Биљана Љубисављевић, разматрана су питања у вези са развојем програма рада школске библиотеке, као саставног дела школског програма.

Договорено је да своје предлоге и сугестије који се односе на сарадњу између библиотеке/библиотекара и наставника, учитеља, ученика и спољних сарадника (издавачких кућа, музеја, позоришта, писаца, локалне заједнице, других библиотека...) чланови Радне групе доставе до уторка, 5. јуна 2018. године. Сугестија Министарства је да се кроз предлоге, који су лепа и занимљива активност за ученике, остварују циљеви и исходи плана и програма одређених наставних предмета, како би се видело да непосредан рад библиотекара доприноси остваривању циљева и унапређује наставни процес. План је да Министарство од достављених предлога и сугестија направи обједињен допис, који би садржао уводни правни оквир којим би се указало на неопходност заједничког реализовања Наставног плана и програма. У допису би се налазила препорука која се односи на потребу повезивања наставног процеса са радом школске библиотеке, тј. предметни наставници би у своје планове рада требало да унесу које делове градива ће реализовати у сарадњи са школском библиотеком.

Предлози ДШБС-а, који су садржали: 1. Предлоге и сугестије Друштва школских библиотекара Србије у вези са развојем програма рада школске библиотеке, 2. Предлог образовних постигнућа у области рада школског библиотекара и тема за рад са ученицима и 3. Програм за развијање информационе и медијске писмености, послати су Министарству у предвиђеном року.