Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

На Педагошком факултету у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу, одржан је Међународни научни скуп „Језик, култура, образовање“ 2.11.2018, а учесници Скупа били су и чланови Друштва школских библиотекара Србије, који су приказали део својих активности са ученицима у основној школи. 

Ове године у раду скупа учествовало је 77 истраживача са високошколских установа, института, основних и средњих школа из Србије, а од тога и 29 аутора из 11 земаља. Суорганизатори скупа су: Универзитет на Приморскем, Педагошки факултет у Копру, Словенија, Универзитет „Константин Филозоф“ из Нитре, Словачка и Универзитет „Јан Евангелиста“, Усти над Лабом, Чешка Република.

Пленарна предавања на скупу су изложили: проф. др Рајна Драгићевић са Филолошког факултета у Београду, доц. др Миломир Ерић са Педагошког факултета у Ужицу, др Јелена Павловић са Института за педагошка истраживања у Београду и Сара Маринч са Педагошког факултета из Копра. Други део скупа се реализовао кроз четири тематске секције: Језик у образовном контексту, Културолошки обрасци у систему образовања и васпитања, Савремени приступи развоју и учењу на предшколском узрасту и Савремени приступи образовању и васпитању у школском контексту.

Учесници II секције „Културолошки обрасци у систему образовања и васпитања“ били су школски библиотекари Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић и професорка енглеског језика Марина Јевтић, из Основне школе „Душан Јерковић“ из Ужица, са својим радом „Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“. Оне су приказале поједине реализоване активности школских библиотекара и пoказале како школски библиотекари могу да утичу на формирање личног и културног идентитета ученика.

Истакле су да избором културних садржаја који се реализују у школској библиотеци, упућивањем на неговање обичаја и поштовање традиције, утицајем на познавање и уважавање сопствене материјалне и нематеријалне  културне баштине, као и културе и традиције других народа, школски библиотекари имају могућност да образују ученике као одговорне личности, које ће бити носиоци развоја друштва и којe ће у потпуности разумети окружење и стварност и моћи активно да обављају различите улоге у каснијем животу.

У оквиру реализације скупа штампана је монографија у којој се налазе радови са скупа. Монографија садржи 52 рада и представља део резултата остварених у оквиру научно-истраживачког пројекта „Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе“, који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у којој се може прочитати и рад школских библиотекара.

М. Р. Пејовић