Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Почетком октобра 2021. г. одржан је онлајн XII Округли сто за школске књижнице под називом „Ауторско право и дигитално окружење“. Организатори су били Хрватско књижничарско друштво, Комисија за основношколске књижнице и Комисија за средњошколске књижнице, а суорганизатори скупа Друштво књижничара Славоније, Барање и Сријема и Основна школа Дарда.

Променљиво информационо окружење и све већа дигитализација чине регулацију ауторских права све сложенијим. Школски библиотекари често наилазе на недоумице у овој области, а ситуација изазвана пандемијом додатно је истакла значај квалитетног и законски оправданог коришћења онлајн ресурса и дигиталних садржаја.

На XII Округлом столу за школске књижнице, поред учесника из Хрватске, учествовали су и предавачи из региона, а међу њима чланица Друштва школских библиотекара Србије Роксанда Игњатовић, школски библиотекар ОШ „Стефан Дечански”, Београд, са запаженим излагањем „Ауторско право у школској библиотеци: поглед из Србије“.

Роксанда је представила ситуацију у вези с ауторским правом у Србији - од законског оквира, активности и иницијатива библиотекарске заједнице до настојања образовног система у осигуравању доступности и квалитета образовања. У излагању су такође разматрани изазови и недоумице са којима се суочава школски библиотекар, као и тражење могућности и смерница за унапређење услуга и мисије школске библиотеке у новим околностима. Истакнута је значајна и сложена улога библиотекара у школи: с једне стране у поштовању и заштити ауторских права, а са друге у подршци и залагању за права и потребе ученика за равноправност и приступ знању и образовању.

Мирјана Р. Пејовић