Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2020. и 2021. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству.

Избор публикација, које задовољавају услове Јавног позива, у виду предлога листе публикација, извршила је Комисија коју је решењем образовао министар. Комисија је у свом саставу имала чланове из Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства културе и информисања; Завода за унапређивање образовања и васпитања; Народне библиотеке Србије; Друштвa за српски језик и књижевност Србије, а испред Друштва школских библиотекара Србије члан Комисије је била Ивана Ранковић, школски библиотекар из Крушевца која ради у три основне школе (ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош, ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане и ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац). Одлуку о изабраним публикацијама, на предлог Комисије, је донео министар. Листа изабраних публикација се налази на званичној интернет страни Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећем линку.

Ивана Ранковић, члан Управног одбора ДШБС