Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Седми састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, као и сви остали услед епидемијске ситуације током 2021. године, одржан je онлајн 23. децембра.

Записнике можете видети овде.