Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Министарство просвете је извршило избор публикација за ученике основношколског узраста у Републици Србији, објављених у 2022. и 2023. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године, ради богаћења библиотечког фонда школски хбиблиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству, и то из следећих категорија:

  1. домаћа књижевност за децу основношколског узраста;
  2. преводна књижевност за децу основношколског узраста;
  3. публикације које представљају националну културну баштину и савремену културу и уметност ‒ прилагођене основношколском узрасту;
  4. публикације које представљају позната дела светске културне баштине ‒ прилагођене основношколском узрасту;
  5. публикације које представљају живот и рад знаменитих личности из области науке, културе и уметности ‒ прилагођене основношколском узрасту;
  6. научна и научно-популарнаиздања, лексикографска и референтна литература ‒ прилагођена основношколском узрасту;
  7. публикације намењене ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом;
  8. публикације намењене ученицима основних музичких школа;
  9. додатна наставна средства, намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и одобрена на основу Закона о уџбеницима („Службенигласник РС”, бр. 27/18 и 92/23);публикације намењене ученицима српског порекла, који похађају основно образовање и васпитање по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику.
  10. Избор публикација извршила је Комисија за одабир публикација од значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа коју је решењем бр. 610-00-1227/5/2023-07 образовао министар.

На основу Јавног позива Комисија је у свом саставу имала чланове из Министарства просвете, Министарства културе, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Народне библиотеке Србије, а испред Друштва школских библиотекара Србије члан Комисије је била Ивана Ранковић, школски библиотекар из Крушевца, која ради у три основне школе (ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош, ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане и ОШ „Доситеј Обрадовић“ Крушевац). Одлуку о изабраним публикацијама, на предлог Комисије, је донео министар и она се налази на следећем линку.

Листа изабраних публикација се налази на званичној интернет страни Министарства просвете на следећем линку

Ивана Ранковић, члан ДШБС

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay