Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Конференција БДС одржана је 13. и 14. децембра 2016. године у Народној библиотеци Србије


Конференција Библиотекарског друштва Србије „Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције“ одржана је 13. и 14. децембра 2016. у Народној библиотеци Србије. Циљ овог годишњег окупљања библиотекара Србије и њихових гостију из региона и иностранства је размена актуелних информација о токовима развоја библиотечко-информационе струке. Конференцију су отворили студенти Факултета музичке уметности пригодним гудачким концертом, а присутнима су се обратили Младен Весковић, виши саветник Министарства културе и информисања, др Добрила Бегенишић у име Народне библиотеке Србије, Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице српске, и др Богдан Трифуновић, председник БДС.

Око 200 регистрованих учесника пратило је током два дана програм чији су део била и три предавања по позиву еминентних стручњака из Европе, Зденке Свибен (Градска књижница у Загребу), Јуке Реландера (председник EBLIDA и Удружења библиотекара Финске) и Томаша Грушковског (директора IFLA PAC центра при Националној библиотеци Пољске). Првог дана приказани су примери добре праксе и деца и млади као корисници библиотека, а другогнове тенденције и истраживања. Други дан Конференције био је посвећен и обележавању Дана библиотекара Србије, а добитнци престижних награда „Запис“ и „Стојан Новаковић“ су Весна Петровић идр Добрила Бегенишић.

Излагачи су били из различитих библиотека, јавних, високошколских, специјалних, као и преставници Матице српске и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. Међу њима су била и три школска библиотекара, два у оквиру сесије Деца и млади и један у оквиру сесије Нове тенденције.

Мирјана Радовановић Пејовић (Основна школа „Душан Јерковић“ Ужице) је представила бројне активности школског библиотекара, посебно у области рада са децом које обухватају часове библиотекара и библиотечке секције, али и разноврсне програме и школске пројекте који се реализују у сарадњи са наставницима.

Весна Филиповић Петровић (Основна школа „Васа Пелагић“ Лесковац) је приказала резултате упоредног истраживања, спроведеног 2009. и 2016. године у вези са читалачким навикама ученика. Закључак је да ученици више читају захваљујући програму који се организује у школској библиотеци.

Слађана Галушка (Основна школа „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча) је говорила о улози школског библиотекара у организацији електронског учења. Она је представила активности школских пројеката за које се користи е-наставни материјал постављен на мудл платформи. Навела је најважније резултате е-учења: ученици стичу вештине информационе и медијске писмености (дечији радови настали током пројеката чине део материјала), побољшана је сарадња наставника и библиотекара, постигнућа ученика се презентују, промовише се рад школске библиотеке и школе. У закључку излагања је истакла да све ово доприноси повећању квалитета рада школе и њеном угледу.

У завршној речи стручног дела конференције др Богдан Трифуновић је нагласио да српско библиотекарство не заостаје за оним у развијеним земљама, али је проблем што се новине најчешће реализују кроз појединачне пројекте, а не постоје системска решења да те одличне идеје постану сталне услуге и програми библиотека у Србији.

Верујем да ће библиотекари примењивати ова добра искуства,постојеће услуге иновирати применом информационих технологија ибољом организацијом, али и проналазити и нова решења за унапређивање рада са корисницима. Онда ће такви програми моћи да постану и део системских решења.

Слађана Галушка