Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Записници из 2014. године: 

Записник 01 - Kонститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 28. март 2014. 

Записник 02 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србијe 27. мај 2014.         

Записник 03 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 1. јул 2014.           

Записник 04 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 9. септембар 2014. 

Записник 05 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 17. октобар 2014.

Записник 06 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 24. новембар 2014.

Записник 07 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 10. децембар 2014. 

 

Записници из 2015. године:

Записник 08 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, фебруар 2015.

Записник 09 - Конститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 27. април 2015.

Записник 10 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 9. јун 2015.

Записник 11 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 27. август 2015.

Записник 12 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 12. септембар 2015.

Записник 13 - Ванредна Скупштина ДШБС-а, 3. октобар 2015.

Записник 14 - Записник са редовне Скупштине ДШБС.

 

Записници из 2016. године:

Записник 15 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, фебруар 2016.

Записник 16 - Конститутивни састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије

Записник 17 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије,мај 2016.

Записник 18 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 9.новембар 2016.

Записник 19 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, 19.новембар 2016.

Записник 20 - Ванредна Скупштина ДШБС-а, 19. новембар 2016.

Записник 21 - Састанак Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије, децембар 2016.

 

Записници из 2017. године:

Записник 22 - Докуменат бр. 282-1-17 - Записник са састанка УО и НО од 13.1.2017.

Записник 23 - Докуменат бр. 286-1-17 од 4.4.2017. - Записник са састанка УО и НО од 20.3.2017.

Записник 24 - Докуменат бр. 290-1-17 од 6.4.2017. - Записник са састанка УО и НО од 6.4.2017.

Записник 25 - Докуменат бр. 300-1-17 од 9.5.2017. - Записник са састанка УО и НО од 26.4.2017.

Записник 26 - Докуменат бр. 303-1-17 од 27.6.2017. - Записник са састанка УО и НО одржног 1.6.2017.

Записник 27 - Докуменaт бр. 307-1-17- Записник са састанка УО и НО од 29.9.2017.

Записник 28 - Документ бр. 308-2-17- Записник са састанка УО и НО одржаног 2.11.2017. преко хенгаута.

Записник 29 - Докуменат бр. 311-1-17 - Записник са хенгаут састанка УО и НО одржаног 21.12. 2017.pdf

 

Записници из 2018. године:

Записник 30 - Докуменат бр. 2-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 29.1.2018. - преко хенгаута.pdf

Записник 31 - Докуменат бр. 3-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 28.2.2018. - преко хенгаута.pdf

Записник 32 - Докуменат бр. 4-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 9.4.2018. - преко хенгаута.pdf

Записник 33 - Докуменат бр. 7-18 - Записник са Конститутивног састанка УО и НО одржаног 27.4.2018.pdf

Записник 34 - Докуменат бр. 15-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 29.6.2018.pdf

Записник 35 - Докуменат бр. 19-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 15.10.2018. - преко хенгаута.pdf

Записник 36 - Докуменат бр. 20-1-18 - Записник са састанка УО и НО одржаног 23.11.2018. - преко хенгаута.pdf

 

Записници из 2019. године:

Записник 37 - Докуменат 1-1-19 , Записник са састанка УО и НО одржаног 27.03.2019. - преко хенгаута.pdf

Записник 38 - Докуменат бр. 3-19 - Записник са састанка УО и НО одржаног 18.4.2019..pdf

Записник 39 - Докуменат бр. 4-1-19 - Записник са састанка УО и НО одржаног 31.10.2019. - преко хенгаута.pdf

 

Записници из 2020. године:

Записник 40 - Докуменат бр. 2-1-20 - Записник са састанка УО и НО одржаног 08.06.2020. - преко хенгаута.pdf

Записник 41 - Докуменат бр. 5-13-20 - Записник са редовне годишње скупштине 2020. године одржане 1.7.2020 онлајн.pdf

Записник 42 - Докуменат бр. 6-1-20 - Записник са састанка УО и НО одржаног 20.7.2020.pdf

Записник 43 - Докуменат бр. 7-1-20- Записник са састанка УО и НО,одржан 17.9.20..pdf

Записник 44 - Докуменат бр. 8-1-20- Записник са састанка УО и НО, одржанoг 19.11.20.pdf

Записници из 2021. године:

Записник 45 - Докуменат бр. 1-1-21- Записник са састанка УО и НО,одржанoг 13.5.21..pdf

Записник 46 - Докуменат бр. 3-14-21- Записник са редовне годишње скупштине ДШБС одржане 11.6.2021. године онлајн.pdf

Расписан је Конкурс за доделу награде „Мина Караџић" за 2016. годину

Конференција БДС одржана је 13. и 14. децембра 2016. године у Народној библиотеци Србије

Драге колеге,

Друштво школских библиотекра Србије представља пројекат Оштро Перце, осмишљен као програм за ученике свих разреда основне школе, као и за средњошколце, и позива библиотекаре основних и средњих школа да се укључе у реализацију пројекта.

istorija

Историја Друштва школских библиотекара Србије - ДШБС

Оснивање

Струковно удружење је основано на Оснивачкој скупштини 9. јуна 2006. у Београду, у Правнопословној школи. Захваљујући појединцима и њиховом ентузијазму, и тадашњем саветнику за стручне сараднике у МПС Сими Поткоњаку, који је и сам дуго радио у библиотекама, Оснивачка скупштина је окупила библиотекаре из целе Србије. За првог председника Друштва изабрана је Славица Зарић, професор књижевности, библиотекар у Правнопословној школи. За потпредседника изабрана је Нада Зељић, професор књижевности, библиотекар у Ваздухопловној академији. До краја године Друштво је осмислило Статут, прикупило потребне документе и уредно регистровано у регистар удружења грађана под редним бр. 304. Други председник Друштва био је Саша Лазић, библиотекар Шабачке гимназије.

Статус школских библиотекара

Иако више деценија постоји законска обавеза о оснивању школских библиотека и, у вези с тим, радно место школског библиотекара; иако је стручна спрема, радно време, делокруг послова, план рада школског библиотекара и друго регулисан подзаконским актима, не постоји несигурније и нестабилније радно место у школама. Иако у њима раде високообразовани људи, у много случајева њихов је статус лошији од административног особља, можда чак и од помоћног. Библиотеке су дуго била места у којима се чека пензија, склањају на било који начин неподобни, надомешћују изгубљене норме часове; у њима сваки дан ради други наставник, одговарајуће или неодговараајуће струке, коме недостају часови до пуне норме итд. То је био алармантан разлог за струковно удруживање и покушај да се занимању поврати достојанство и побољша положај школских библиотекара.

Библиотеке у савременом друштву

Однос према библиотекама увелико показује циљеве које је пред себе поставило једно друштво, рекао је неко. Савремени свет почива на информацијама па се увелико говори о друштву знања у којем процес учења није више везан само за базично школовање или школски час, него је доживотан. Јасно је да у таквом свету библиотеке постају сервиси у којима се тај процес обавља или га потпомажу, места са којих се знањем управља. Таквим изазовима и пред таквим задацима традиционална библиотека са књигама, као јединим медијем, не може одговорити. Потребна је њена трансформација у модерне ресурсне, мултимедијалне центре. И без дубљег познавања стања школског библиотекарства, очигледно је да наше библиотеке не држе корак с временом. Ето још једног значајног разлога за струковно повезивање и деловање с позиција струке!

Циљеви друштва

 • подизање квалитета школског библиотекарства у основним и средњим и школама ученика са посебним потребама;
 • подстицање стручног унапређења библиотечке делатности и њено промовисање у јавности;
 • перманентно образовање и стручно усавршавање (преко семинара, саветовања, стручних скупова и стручних екскурзија);
 • стимулисање креативног рада наградама и признањима; сарадња с другим истородним или сличним асоцијацијама у земљи; учешће у дискусији око припреме законских прописа о школским библиотекама и библиотекарима, као и око других нормативних аката и стандарда везаних за пословање и рад школских библиотекара;
 • заштита професионалне етике у библиотечкој делатности;
 • сарадња с надлежним државним телима, стручним организацијама и установама по свим важним питањима из подручја школског библиотекарства;
 • заступљеност у Националном просветном савету;
 • чланство у међународним библиотечким асоцијацијама и удружењима; остваривање посебних интереса чланства и осталих заинтересованих у пословима унапређивања, организације и провођења годишњег плана и програма рада школских библиотека на свим нивоима, у складу са Статутом.

Задаци друштва

 • расправа о актуелним питањима из области савремене библиотекарске теорије и праксе, посебно она питања везана за програм библиотекарског васпитања и образовања ученика, као и активно учествовање школске библиотеке у настави;
 • подстицање научно-истраживачког приступа техничко-технолошким достигнућима на подручју школског библиотекарства;
 • организација стручних саветовања, семинара и екскурзија, радионица и предавања у вези с питањима развоја школског библиотекарства и активног учешћа школске библиотеке у савременој школи;
 • пружање стручне помоћи члановима ДШБС у пословима организације и остваривању задатака школске библиотеке кроз примену нових метода у стицању знања и нових технологија које прате њихов развој;
 • подстицање и развијање сарадње с Министарством просвете и спорта (и другим струковним министарствима), заводима и друштвима којима је циљ унапређење образовно васпитног процеса, у чијем раду активно учествује и школска библиотека;
 • давање иницијативе и предлога за израду приручника, часописа и осталих дидактичких средстава;
 • подржавање стандарда просторних и материјалних услова за савремену школску библиотеку;
 • пружањем стручне помоћи школским библиотекарима – приправницима.

Досадашњи председници ДШБС

 1. Славица Зарић (2006-2008)
 2. Саша Лазић (2008-2010)
 3. Анђелка Танчић-Радосављевић (2010-2012)
 4. Слађана Галушка (2012-2014)
 5. Роксанда Игњатовић (2014-2016)
 6. Мира Меглић (2016-2018)
 7. Марко Ламбета (2018-2020)

Поштоване колегинице и колеге,
У оквиру сарадње са Хрватском удругом школских књижничара, гошћа недавно одржаног стручног скупа у Гимназији Свети Сава у Београду, била је председница овог друштва, Вања Јуриљ. Том приликом, покренута је иницијатива да се двема школским библиотекама из Хрватске (околина Вуковара), помогне у прикупљању лектира, потребних за извођење наставе на српском језику.

Друштво школских библиотекара Србије представља Предлог образовних стандарда/постигнућа у области рада школског библиотекара.